HOLLAHISTORIE - Folk Før Oss


Folketellinger, histreg.no, slektogdata.no

Diplomatarium Norvegicum,

nasjonalbiblioteket, kjerkebøkar og panteregisteret er noen av kildene jeg bruker.

 Gard Strøm si eminente side « Gamle Holla» kan jeg ikke rose nok. Han er den som har gjort mest for å løfte bygdehistoria vår fram i lyset.

Gard skulle stått på sokkel på «Stårrtorvet»!

***

 Samtidig med forhåpentligvis spennande historie slår jeg et slag for gammal utvanna ulefossdialekt ! Den e som andre dialekter på vei ut - her er den hjertelig velkommen!

***

Vipps gjerne te 99770424. Det gjør sida billigere å drifte og motiverer for nye publikasjoner!

DEN STØRSTE BIDRAGSYTEREN FOR FORSTÅELSEN AV HOLLA SI HISTORIE GJENNOM TIDENE : GARD « DUTTE» STRØM

KUNST I HOLLA

31.03.2023

« Kunst i Holla « har kommi som ein naturlig følge av at stadig fleire motiver fra vårt område dukka opp ved innsamling av billedmateriale. Noe er kjent for mange og noe har gjerne meir lokal interesse. Hensikten er først og fremst å dokumentere historia. Hovedsakelig har jeg tenkt å samle landskapsbilder her, men jeg tar gjerne imot verk...

Dette er ikke et forsøk på å få ein full oversikt over familienavnet Cappelen si slekt i Norge. Te det er det for mye informasjon tilgjengelig! Her trekker jeg skjematiske linjer i mannslinja te greina som havna i vår bygd. I store deler av det du nå ska lesa har jeg « stått på skuldrene te giganter». Dette er...

Anne Kirsten Skårdal og Ole Kristian Skårdal. Lysluggen nærmast bees levere tebake trehjulingen! Bildet er fra ca 1961 og tatt på baksida av huset. ( Lysluggen er mulig Ragnhild Teigen, datter te Erling Teigen som det også er bilde av.)