HOLLAHISTORIE                    Folk Før Oss


Folketellinger, histreg.no, slektogdata.no

Diplomatarium Norvegicum,

nasjonalbiblioteket, kjerkebøkar og panteregisteret er noen av kildene jeg bruker.

 Gard Strøm si eminente side « Gamle Holla» kan jeg ikke rose nok. Han er den som har gjort mest for å løfte bygdehistoria vår fram i lyset.

Gard skulle stått på sokkel på «Stårrtorvet»!

***

 Samtidig med forhåpentligvis spennande historie slår jeg et slag for gammal utvanna ulefossdialekt ! Den e som andre dialekter på vei ut - her er den hjertelig velkommen!

***

Vipps gjerne te 99770424. Det gjør sida billigere å drifte og motiverer for nye publikasjoner!

HUSÆR’U?

15.03.2024

Minner er særs personlige. Noen elskar å væra på vannet eller sjøen, andre tenker på den gangen de holdt på å drukne og fryktar det å væra i det våte element. Jeg har tenkt litt på hva jeg egentlig huskar av butikkane langs Lanna og på Krøsset. Noen minner har jeg, men jeg skulle nok ha vært 10-15 år...

Jeg har med glede og spenning godt løs på denne oppgava, nemlig å kaste lys over denne myteomspunne skikkelsen Halvard Gråtopp. Hans liv i tidligare publikasjoner er i beste fall uklart. Det kan virke som om noen bygdelag har prøvd å ta eierskap i ham og gjøre ham te «sin mann». I mine undersøkelser har jeg blitt overraska over hvor...

Her har vi tre avisannonser fra 1855. Peder Berg dreiv brennevinsbrenneri og avfallsproduktet hette drank og det va vanlig å gi te husdyra på grunn av det høye næringsinnholdet. Hos Peder Gunnestad, som va å treffe på «Hotel de Skandinavi», kunne du kjøpe blodigler av beste sort, om du tok oppdrag i helsesektoren. Wilhelm Foss jr. solgte blant anna...

Ein stor takk te Tore Larsen for å gjøre svarthvitt bilder og kort meir levande gjennom farger. Han har i tillegg spora opp mye flott billedmateriale gjennom mange år og gleda mange!

Preben von Ahnen (1606-1675) va ein av to som fekk verket inn i ordna forhold i 1657. Han va blant anna amtmann for Bratsberg og ein særs mektig mann.