HOLLAHISTORIE                    Folk Før Oss


Folketellinger, histreg.no, slektogdata.no

Diplomatarium Norvegicum,

nasjonalbiblioteket, kjerkebøkar og panteregisteret er noen av kildene jeg bruker.

 Gard Strøm si eminente side « Gamle Holla» kan jeg ikke rose nok. Han er den som har gjort mest for å løfte bygdehistoria vår fram i lyset.

Gard skulle stått på sokkel på «Stårrtorvet»!

***

 Samtidig med forhåpentligvis spennande historie slår jeg et slag for gammal utvanna ulefossdialekt ! Den e som andre dialekter på vei ut - her er den hjertelig velkommen!

***

Vipps gjerne te 99770424. Det gjør sida billigere å drifte og motiverer for nye publikasjoner!

For et par år sia fekk jeg kopiere dissa fotografia av Olaf sin sønn, Ole Kristian. Jeg har brukt noen av bildene ved ulike anledningar og ved ein opprensk av bilder i mitt system, kom tanken om å dele døm med fleire. Kvaliteten på fotografia varierer, men det va ein gutt på rundt 20 som tok mange av døm og...

HUSÆR’U?

15.03.2024

Minner er særs personlige. Noen elskar å væra på vannet eller sjøen, andre tenker på den gangen de holdt på å drukne og fryktar det å væra i det våte element. Jeg har tenkt litt på hva jeg egentlig huskar av butikkane langs Lanna og på Krøsset. Noen minner har jeg, men jeg skulle nok ha vært 10-15 år...

Jeg har med glede og spenning godt løs på denne oppgava, nemlig å kaste lys over denne myteomspunne skikkelsen Halvard Gråtopp. Hans liv i tidligare publikasjoner er i beste fall uklart. Det kan virke som om noen bygdelag har prøvd å ta eierskap i ham og gjøre ham te «sin mann». I mine undersøkelser har jeg blitt overraska over hvor...

Her har vi tre avisannonser fra 1855. Peder Berg dreiv brennevinsbrenneri og avfallsproduktet hette drank og det va vanlig å gi te husdyra på grunn av det høye næringsinnholdet. Hos Peder Gunnestad, som va å treffe på «Hotel de Skandinavi», kunne du kjøpe blodigler av beste sort, om du tok oppdrag i helsesektoren. Wilhelm Foss jr. solgte blant anna...