HOLLAHISTORIE                    Folk Før Oss


Folketellinger, histreg.no, slektogdata.no

Diplomatarium Norvegicum,

nasjonalbiblioteket, kjerkebøkar og panteregisteret er noen av kildene jeg bruker.

 Gard Strøm si eminente side « Gamle Holla» kan jeg ikke rose nok. Han er den som har gjort mest for å løfte bygdehistoria vår fram i lyset.

Gard skulle stått på sokkel på «Stårrtorvet»!

***

 Samtidig med forhåpentligvis spennande historie slår jeg et slag for gammal utvanna ulefossdialekt ! Den e som andre dialekter på vei ut - her er den hjertelig velkommen!

***

Vipps gjerne te 99770424. Det gjør sida billigere å drifte og motiverer for nye publikasjoner!

Her har vi tre avisannonser fra 1855. Peder Berg dreiv brennevinsbrenneri og avfallsproduktet hette drank og det va vanlig å gi te husdyra på grunn av det høye næringsinnholdet. Hos Peder Gunnestad, som va å treffe på «Hotel de Skandinavi», kunne du kjøpe blodigler av beste sort, om du tok oppdrag i helsesektoren. Wilhelm Foss jr. solgte blant anna...

Preben von Ahnen (1606-1675) va ein av to som fekk verket inn i ordna forhold i 1657. Han va blant anna amtmann for Bratsberg og ein særs mektig mann.

ÅRET 2023

11.12.2023

Da er det på tide å gjøre opp status for året som er i ferd med å gå over i historia. Oppstarten av hollahistorie.no va spennande for redaktøren. Va det interesse for lokalstoff som va eldre enn 50-100 år? Svaret har vært et rungandes ja! Det har vært god respons på det jeg har lagt ut og fine tebakemeldingar! Det...

Finsrud lengst te venstre. Det vi ska legge merke te er uthusa som følger plassen og det største er ganske stort. Så har vi store enger og havner rundt med arbeiderboligen Svingen nede te høyre. Plassen Sverge ligger midt i bildet og Øvre Verket bak te høyre.