HOLLAHISTORIE - Folk Før Oss

Dette er tenkt som ei side for gårdane og plassane i Holla. Karismatiske personer ska også få sin plass.Det er mye interessant stoff som ligger gjømt i diverse kilder. 


Folketellinger, Diplomatarium Norvegicum,nasjonalbiblioteket,kjerke-bøkar og panteregisteret er noen av kildene jeg bruker. Gard Strøm si eminente side « Gamle Holla» kan jeg ikke rose nok. Han er ein ener på å  «oversette» gotisk kråkeskrift leselig for oss andre! 


 Samtidig med forhåpentligvis spennande historie slår jeg et slag for gammal utvanna ulefossdialekt ! Den e som andre dialekter på vei ut - her er den hjertelig velkommen!

———

Vipps gjerne te 99770424. Det gjør sida billigere å drifte og motiverer for nye publikasjoner!

Anne Kirsten Skårdal og Ole Kristian Skårdal. Lysluggen nærmast bees levere tebake trehjulingen! Bildet er fra ca 1961 og tatt på baksida av huset. ( Lysluggen er mulig Ragnhild Teigen, datter te Erling Teigen som det også er bilde av.)

Sandbakken har vært ein av de tidligste plassane under hammarverket. Sammen med plassen som kom te å heite Finsrød, Bjelkebakken plassane, Sverge, øvre og nedre Hestehagen og to Ringsevja plasser, utgjorde Sandbakken buplassane for dem som kom utenifra for å drive hammarverket.

Fra den tidligaste tida på hammarverket har vi ein del navn på plassær som er ukjente for oss i dag. Bevisst eller ubevisst har disse navna forsvinni eller endra seg. Bjelkebakken plassane er intet unntak. Og ja, det va fleire enn ein plass, det va fire! Under prestegården på « gamleholla.no», ligger ei liste som er gull verdt. Uten den...

Rundt sankthans i året 1733 går Anne Ringsevja høygravid og venter på unge nummer tre. Ho og mannen Ole har alt fått to freske guttær. Ho veit ho får god hjelp med sjølve fødselen av nabokjerringane. De er i nær slekt med henne og mannen.