HOLLAHISTORIE                    Folk Før Oss


Folketellinger, histreg.no, slektogdata.no

Diplomatarium Norvegicum,

nasjonalbiblioteket, kjerkebøkar og panteregisteret er noen av kildene jeg bruker.

 Gard Strøm si eminente side « Gamle Holla» kan jeg ikke rose nok. Han er den som har gjort mest for å løfte bygdehistoria vår fram i lyset.

Gard skulle stått på sokkel på «Stårrtorvet»!

***

 Samtidig med forhåpentligvis spennande historie slår jeg et slag for gammal utvanna ulefossdialekt ! Den e som andre dialekter på vei ut - her er den hjertelig velkommen!

***

Vipps gjerne te 99770424. Det gjør sida billigere å drifte og motiverer for nye publikasjoner!

Finsrud lengst te venstre. Det vi ska legge merke te er uthusa som følger plassen og det største er ganske stort. Så har vi store enger og havner rundt med arbeiderboligen Svingen nede te høyre. Plassen Sverge ligger midt i bildet og Øvre Verket bak te høyre.

Svulstig tittel tenker du og ja, her kommer gammal kotyme og språk te å slå inn for fullt! Gamle bøkar og aviser kan være kilde te ny kunnskap. Jeg va nysgjerrig på om det lå ukjente historier om Holla og omegn på nasjonalbiblioteket. Det gjorde det!

Denna historia kunne hatt undertittelen «ein får ikke fisk, uten å prøve!» Nysgjerrigheten min blei vakt da noen la ut et bilde på sida « sånn va’re her før-Ulefoss i bilder». Det va bilde av ein kommode som hollamannen Knut Olsen Rue hadde laga og dekorert. Hvem va denna mannen og hvorfor hadde jeg ikke hørt om ham? Det kom...

BILDER

01.08.2023

Ein stor takk te Tore Larsen for å gjøre svarthvitt bilder og kort meir levande gjennom farger. Han har i tillegg spora opp mye flott billedmateriale gjennom mange år og gleda mange!

Kamperhaug sett fra øvre Kåsene. Graset er slått i skrånningen og høyet henger på hesja. Vi skimter ein med lue forran « kjerkeleiligheten». Pipa te denna leiligheten er dessuten mye kraftigere enn te den andre leiligheten: Detta kan tyde på at huset er bygd på ein gang for lenge sia og at det i utgangspunktet va buplass for ein familie?...