Alle innlegg

Finsrud lengst te venstre. Det vi ska legge merke te er uthusa som følger plassen og det største er ganske stort. Så har vi store enger og havner rundt med arbeiderboligen Svingen nede te høyre. Plassen Sverge ligger midt i bildet og Øvre Verket bak te høyre.

Svulstig tittel tenker du og ja, her kommer gammal kotyme og språk te å slå inn for fullt! Gamle bøkar og aviser kan være kilde te ny kunnskap. Jeg va nysgjerrig på om det lå ukjente historier om Holla og omegn på nasjonalbiblioteket. Det gjorde det!

Denna historia kunne hatt undertittelen «ein får ikke fisk, uten å prøve!» Nysgjerrigheten min blei vakt da noen la ut et bilde på sida « sånn va’re her før-Ulefoss i bilder». Det va bilde av ein kommode som hollamannen Knut Olsen Rue hadde laga og dekorert. Hvem va denna mannen og hvorfor hadde jeg ikke hørt om ham? Det kom...

BILDER

01.08.2023

Ein stor takk te Tore Larsen for å gjøre svarthvitt bilder og kort meir levande gjennom farger. Han har i tillegg spora opp mye flott billedmateriale gjennom mange år og gleda mange!

Kamperhaug sett fra øvre Kåsene. Graset er slått i skrånningen og høyet henger på hesja. Vi skimter ein med lue forran « kjerkeleiligheten». Pipa te denna leiligheten er dessuten mye kraftigere enn te den andre leiligheten: Detta kan tyde på at huset er bygd på ein gang for lenge sia og at det i utgangspunktet va buplass for ein familie?...

Som tittelen pekar på har jeg tenkt å løfte fram bruks- og pyntegjenstander i denna bolken. Det kan være enkle bruksgjenstandar fra dagliglivet og meir forseggjorte ting. Om vi tenker på de øvre delane av Telemark, veit vi at mye er spart på, alt fra treskjæring og rosemaling, te bondemøbler og husgeråd.

DEN STØRSTE BIDRAGSYTEREN FOR FORSTÅELSEN AV HOLLA SI HISTORIE GJENNOM TIDENE : GARD « DUTTE» STRØM

KUNST I HOLLA

31.03.2023

« Kunst i Holla « har kommi som ein naturlig følge av at stadig fleire motiver fra vårt område dukka opp ved innsamling av billedmateriale. Noe er kjent for mange og noe har gjerne meir lokal interesse. Hensikten er først og fremst å dokumentere historia. Hovedsakelig har jeg tenkt å samle landskapsbilder her, men jeg tar gjerne imot verk...

Dette er ikke et forsøk på å få ein full oversikt over cappelenslekta i Norge. Te det er det for mye informasjon tilgjengelig! Her trekker jeg skjematiske linjer i mannslinja te greina som havna i vår bygd. I store deler av det du nå ska lesa har jeg « stått på skuldrene te giganter». Dette er et engelsk uttrykk...