Alle innlegg

HUSÆR’U?

15.03.2024

Minner er særs personlige. Noen elskar å væra på vannet eller sjøen, andre tenker på den gangen de holdt på å drukne og fryktar det å væra i det våte element. Jeg har tenkt litt på hva jeg egentlig huskar av butikkane langs Lanna og på Krøsset. Noen minner har jeg, men jeg skulle nok ha vært 10-15 år...

Jeg har med glede og spenning godt løs på denne oppgava, nemlig å kaste lys over denne myteomspunne skikkelsen Halvard Gråtopp. Hans liv i tidligare publikasjoner er i beste fall uklart. Det kan virke som om noen bygdelag har prøvd å ta eierskap i ham og gjøre ham te «sin mann». I mine undersøkelser har jeg blitt overraska over hvor...

Her har vi tre avisannonser fra 1855. Peder Berg dreiv brennevinsbrenneri og avfallsproduktet hette drank og det va vanlig å gi te husdyra på grunn av det høye næringsinnholdet. Hos Peder Gunnestad, som va å treffe på «Hotel de Skandinavi», kunne du kjøpe blodigler av beste sort, om du tok oppdrag i helsesektoren. Wilhelm Foss jr. solgte blant anna...

Ein stor takk te Tore Larsen for å gjøre svarthvitt bilder og kort meir levande gjennom farger. Han har i tillegg spora opp mye flott billedmateriale gjennom mange år og gleda mange!

Preben von Ahnen (1606-1675) va ein av to som fekk verket inn i ordna forhold i 1657. Han va blant anna amtmann for Bratsberg og ein særs mektig mann.

ÅRET 2023

11.12.2023

Da er det på tide å gjøre opp status for året som er i ferd med å gå over i historia. Oppstarten av hollahistorie.no va spennande for redaktøren. Va det interesse for lokalstoff som va eldre enn 50-100 år? Svaret har vært et rungandes ja! Det har vært god respons på det jeg har lagt ut og fine tebakemeldingar! Det...

Finsrud lengst te venstre. Det vi ska legge merke te er uthusa som følger plassen og det største er ganske stort. Så har vi store enger og havner rundt med arbeiderboligen Svingen nede te høyre. Plassen Sverge ligger midt i bildet og Øvre Verket bak te høyre.