Alle innlegg

DEN STØRSTE BIDRAGSYTEREN FOR FORSTÅELSEN AV HOLLA SI HISTORIE GJENNOM TIDENE : GARD « DUTTE» STRØM

KUNST I HOLLA

31.03.2023

« Kunst i Holla « har kommi som ein naturlig følge av at stadig fleire motiver fra vårt område dukka opp ved innsamling av billedmateriale. Noe er kjent for mange og noe har gjerne meir lokal interesse. Hensikten er først og fremst å dokumentere historia. Hovedsakelig har jeg tenkt å samle landskapsbilder her, men jeg tar gjerne imot verk...

Dette er ikke et forsøk på å få ein full oversikt over familienavnet Cappelen si slekt i Norge. Te det er det for mye informasjon tilgjengelig! Her trekker jeg skjematiske linjer i mannslinja te greina som havna i vår bygd. I store deler av det du nå ska lesa har jeg « stått på skuldrene te giganter». Dette er...

Anne Kirsten Skårdal og Ole Kristian Skårdal. Lysluggen nærmast bees levere tebake trehjulingen! Bildet er fra ca 1961 og tatt på baksida av huset. ( Lysluggen er mulig Ragnhild Teigen, datter te Erling Teigen som det også er bilde av.)

Sandbakken har vært ein av de tidligste plassane under hammarverket. Sammen med plassen som kom te å heite Finsrud, Bjelkebakken plassane, Sverge, øvre og nedre Hestehagen og to Ringsevja plasser, utgjorde Sandbakken buplassane for dem som kom utenifra for å drive hammarverket.

Fra den tidligaste tida på hammarverket har vi ein del navn på plassær som er ukjente for oss i dag. Bevisst eller ubevisst har disse navna forsvinni eller endra seg. Bjelkebakken plassane er intet unntak. Og ja, det va fleire enn ein plass, det va fire! Under prestegården på « gamleholla.no», ligger ei liste som er gull verdt. Uten den...

Rundt sankthans i året 1733 går Anne Ringsevja høygravid og venter på unge nummer tre. Ho og mannen Ole har alt fått to freske guttær. Ho veit ho får god hjelp med sjølve fødselen av nabokjerringane. De er i nær slekt med henne og mannen.