« FORSVUNNE PLASSÆR»: SANDBAKKEN

12.02.2023

Rundt 1970 med nedre te venstre og øvre te høyre. Nedre hadde stor frukt- og grønnsakshaga på nersida av huset. Murbygget te ungdomsskolen inneholdt i starten blant anna stor sløydsal nede og rom te kunst og håndverk oppe.

                                                                            Øvre Sandbakken

                                                                             Nedre Sandbakken 

                                                                              

Sandbakken har vært ein av de tidligste plassane under hammarverket. Sammen med plassen som kom te å heite Finsrud, Bjelkebakken plassane, Sverge, øvre og nedre Hestehagen og to Ringsevja plasser, utgjorde Sandbakken buplassane for dem som kom utenifra for å drive hammarverket.

Ved opprettelsen av hammerverket Holden i 1657, støtte eierne på et problem. Ja, det vil vel heller si at de visste de hadde utfordringer, nemlig kompetanse. Dette va ei ny næring i Norge på denne tida. Vi hadde tegang på jernmalm og vannkraft og det va de to faktorene som førte te starten på hammerverket. Kunnskapen måtte komme utenfra. Det er blitt hevda tidligere av andre at hammersmedslekta trulig kom fra Sverige. Det kan være rektig, men jeg synes vi heller ska se te Danmark. Ei anna dominerende slekt på verket i tidlige år va de som skulle komme te å hete Bærland. Denne greina av jernverksfolka har egen bolk på denna nettsida!

Ser vi på hammersmedslekta, går navn som Peder, Niels, Ole, Inger, Sara og Mogens igjen. Vi ska nå se på familien te Claus. Han er i familie med disse og har også et typisk dansk navn. Dessuten va vi i union med Danmark.


                                                              Hammerhytte fra Bærum verk, ca 1790


I de første tiåra av føringa av kjerkebøkane, er de ført ganske vagt med tanke på buplass. Relativt tidlig blir gårdsnavn innført. Det gjør det enklare å få oversikt over bondestanden. Ser vi på verks- og sagbruks familiene, blir de tidlig på 1700- tallet ført kun med navn. Siden føres de med «verket» eller «sagene». Rundt 1750 og framover finner vi dem med buplassen. Dette kan være fordi buplassane oppstod på denne tida. Jeg synes likevel det er ein dårlig teori. Hammerverket har da eksistert i rundt 100 år og folk har hatt ein buplass. Jeg trur mangel på buplass for verks og sagarbeiderne de første tiåra i kjerkebøkane, skyldtes at de va relativt få og at Holla samfunnet va oversiktelig.


Finsrud blir ført første gang i 1745 og Sandbakken i 1761. Begge disse plassane er langt eldre.Den første som jeg med stor sikkerhet plasserer på Sandbakken er CLAUS NIELSEN. Han blei født rundt 1688 og dør i 1746. Han er da ført gravlagt på Romnes uten buplass. Han kan være bror av Hammermester Ole Nielsen(1680-1742). Det er heller ikke umulig at Claus va masovnmester. Det skulle komme fleire etter ham på Sandbakken!

Han er ført fadder seks ganger og han har trulig hatt søstera Maria og broren Jens. Claus va gift med MAREN LARSDATTER. Ho va født rundt 1676 og dør i 1756. Ho er da ført 80 år og under verket. Maren er også gravlagt på Romnes.

                 Maren budde altså på Dåpan som jente. Dette va ein plass under Tveitparaplyen. Navna i Maren si slekt peker også i detta tilfellet på Danmark som opphav.


Claus og Maren Sandbakken hadde sønnen NIELS CLAUSEN SANDBAKKEN (1710 - 1755).

Han gifter seg i 1733 med BERTHE OLSDATTER Bjerva ( 1712 - 1767).

Da Berthe døde er ho ført på Sandbakken. Niels er fadder gjennom heile livet te verksfolk og par med danskklingandes navn.

Niels Clausen og Berthe Sandbakken sine unger:

Johanne 1733 - 1758. Johanne dør muligens av komplikasjoner ved datteras fødsel i 1758: Et Uægte barn Berthe. Faderen er Halvor Nielsen Jentved, Moderen Johanne Nielsd. Wærket.

Sidsel 1736 - ? konfirmant i 1756 Sissell Nielsd. Store Hvale. Ho gifter seg i 1774 med Peder Sørensen Bæchuus fra Lunde. De får to unger i Holla. Berthe i 1775 og Aase i 1777.

Så flytter de te Moen under Bjerva i Lunde. Her finner vi dem i 1801. Peder er blitt 57 år og er jordløs husmann. Sissel er 73. Dattera Berthe bur heime med ei uekte datter, Anne.


SØNNEN OLE NIELSEN overtar Sandbakken 1737 - 1809

Guri 1739. Guri gifter seg i 1767 med Claus Jensen verket og jeg finner dem ikke etter 1768 i Holla.

Maren 1741. (Konfirmant i 1763 Maren Nielsd. Hvala).

Jens 1742 - 1790 Verksarbeider Jens Nielsen den yngre gifter seg i 1766 med Gunnil Johannesdatter. Da han døde blei han ført 49 år og busted Lille Wærket.

Niels 1744 - 1749 under verket.

Berthe 1748. Berthe verket gifter seg i 1772 med Peder Gøransøn Killingkaaven.

Anna 1750 - 1751 20 uger under verket.

Inger 1752 - 1763 under verket.

Claus 1754 - ? Ikke spor i kjerkebøkane. Trulig død tidlig.

Niels Clausen Sandbakken dør altså i 1755. Enka Berthe Olsdatter i 1767.

SOM VI SER UT AV UNGANES NAVN HAR DE ALLE EIN DANSK UNDERTONE!


                                                                               Øvre Sandbakken


                                                                                


                                                        OLE NIELSEN SANDBAKKEN 1737 - 1809


Ole Nielsen Sandbakken gifter seg i 1763 med MAREN JONSDATTER Gruen.

Forlovere er Hammermester Ole Nielsen og P. Lund.( klokker og skolemester)Unger:

1764 - 1785: Ole Nielsen Sandbachen og Maren Jonsdatters Niels. Fadd: Johan Arvesen, Hans Torbiørnsen, Claus Jensen, Karen Tygesd. Finsrød, Kirsten Mognsd. Kaasen.

1770 - 1786: Ole Nielsen Wærket og Maren Jonsdatters Marthe. Fadd: Hans Torbiørnsen, Anders Christophersen, Niels Andersen, Maren Pedersd. Kaasen, Sissel Espevolden.

1774 - 1787:Ole Nielsen Wærket og Maren Jonsdatters Jon. Fadd: Jens Gruen, Christen Jansen, Niels Christophersen, Marthe Christensdatter( Ringsevja) Inger Hansd. Wærket.

1778 - 1781: Ole Nielsen paa Wærket og Maren Jonsdatters Inger. Fadd: Isach Gruen, Arve Johansen, Niels Christophersen, Maren Kaasen, Karen Andersd. Gruen.

Ole Sandbakken er skyldig verkseieren litt over 13 riksdaler i 1778(boka Ulefos Jernværk 1778).

Videre får vi beskrivelse av huset han bur i. Det hadde tre rom, en kakkelovn og tegl på taket.

Ole og Maren Sandbakken får fire unger, men ingen vokser opp og får egne familier. Maren finner jeg ikke død i Holla.

                                                                                          Ca 1950

Høyet må sikras og har ein ikke hest, må ein væra hest sjøl. Magnus Sandbakken bærer lengst framme ( 1887-1967) og kona Ingeborg Kirstine passer på ( 1889-1976). Dissa to gifta seg i 1908 og tehørte kjerkesamfunnet DELK. De budde i leiligheten nærmast veien. De fekk sønnen Johannes i 1909 og Anny Margith i 1912. Familien er da ført Helgeroa. I 1916 kommer Hans og i 1920 Arne. Før  1916 har familien fløtta te Ekornrød, men de fører seg Sandbakken livet ut. Rundt 1925 da Magnus sin far er død, ser det ut som om de fløttar tebake te øvre Sandbakken.  Det er sønnen Hans (1916-2003) som bærer bakerst. Han va gift med Marie (1920-1995). Ho va født på Vesthagan og gjekk under navnet Mossa. Hennes foreldre va Jens Hansen Bærland og Anne Petrine Næs.

Ingborg Kirstine sine foreldre:


                           Marie Pedersdatter Teksle (1850-1921) og Hans Severin Andersen (1851-1936) sine unger:

Andreas Eide 1875-1960 va former, slakter og gift med Olga i 1900

Peder 1877-1966 blei gift med Hanna Svingen. Peder mista synet i ulykke på verket.

Marie 1879-1880

Marie 1881

Hans Severin 1883-1978 og kona Thora Andersdatter Namløs 1882-1958.

Karen Gurine 1885-1918 dør ugift.

Mathilde 1887-1889 Skarlagensfeber

Ingeborg Kirstine 1889-1976 va gift med Magnus Johannessen Sandbakken 1887-1967

Mathilde 1891-1979 blei gift med Hans Andreassen Sandbakken 1892-1969

Anders 1893-1979 blei gift med Gunda Bentsen Kamperhaug 1894-1954 og levde der.Hans Severin va former på verket og foreldra va verksmannen Anders Saamundsen og Margrethe Hansdatter. I 1920 jobber Hans med å pakke gods på jernbua og han og Marie bur i Svingen. Videre er det ført at de hadde fått 10 ungar og 7 av dem levde.

Ca 1910 : Hans Severin i midten med skjegg og kona Marie te venstre for seg. Sønnen Peder bak te venstre med kona Hanna foran seg. I midten bak er det trulig Hans Severin og søstera Marie te høyre. Da er det sannsynlig at Hans Severin si kone, Thora, står te venstre for ham. Lengst te høyre bak finner vi Ingeborg med mannen Magnus ved si side. De blei gift i 1908. I midtrekka har vi Andreas Eide og kona Olga ved hans side(?). Framme har vi da dattera Mathilde, Anders Kamperhaug og Karen Gurine. Mathilde blei gift i 1914 med sin Hans Sandbakken.

                                                                           Øvre Sandbakken,ca 1960

Magnus i mørk dress lengst te høyre og kona Ingeborg te venstre. Bak Magnus står dattera Margot(1912-2003). Ho va gift med Ingvald Andreassen. Deres sønn Leif er i bakerste rekke, under vegglampa. Stående bakerst i blå dress er eldstesønnen te Magnus og Ingeborg, Johannes(1909-1990). Johannes blei gift med Ragnhild Stoa (1908-1996) som står ved siden av Margot. Te høyre for Johannes står Astrid Tomine Bærland(1919-2002) som va gift med Johannes og Margot sin bror, Arne (1920-2007). Arne sitter ved det lille bordet lengst framme. Ved siden av Arne finner vi Ruth Stensen (1921-1982) som blei gift med Arnt Sten Stensen (1918-2021). Arnt va søskenbarn av ungane te Magnus og Ingeborg. Ragnhild og Johannes hadde sønnen Jens Stoa (1927-1982). Jens ser vi lengst te venstre i bildet. Te høyre for Jens har vi Ingvald Andreassen (1907-1985) og så Ingvald og Margot sin sønn, Rolf. Te høyre for Rolf finner vi Tor Magne Sandbakken som va sønn av Arne og Astrid. Te høyre for Tor Magne sitter Liv Reidun, datter av Gudrun og Trygve.

Bakert te venstre sitter Magnus og Ingeborgs yngste, Gudrun (1922-2005). Gudrun blei gift med Trygve Larsen på Fen (1921-1975) og han finner vi i sofaen bakerst ved siden av kona med sønnen Yngve på fanget.  Gudrun sitter trulig i samma gyngestolen  som farfaren gjør videre her! Bildet er tatt i samma stua vi ser videre etter at Anne Tallaksdatter er død i 1915.

Ein stor takk te Unni Ekornrød og Nils Johan Stoa som kunne alle navna!

                                                                                  Gyngestolen i 2023


Magnus og Ingeborg på øvre Sandbakken med samma gutten som på tidligare bilde. Skikkelig båre hadde de selvfølgelig på Sandbakken med jernhjul, støpt på arbene.

Magnus og Ingeborgs sønn, Hans (1916-2003) for U.S.F. i 1935 i Gjerpenstafetten. Den andre er Henry Fjellstad. Hans te høyre.NB: NEDRE SANDBAKKEN BLIR BYGD RUNDT 1750, ELLER HELST ØVRE. FØR DENNE TIDA VA DET EIN PLASS.

Det er to Sandbakken plasser fra minst 1758. Dette året får Jens Olsen Ringsevja rett te å leie ein Sandbakken plass:

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Sandbakken fæstet fra Præst Holm til Jens Olsen mod Aarlig afgift 85 rdl., dat. 8. Sept. 1758."

                                     Utsnitt av foto fra rundt 1920: Nedre og litt av ei brakke i Ekornrød


JENS OLSEN Ringsevja te SANDBAKKEN født 1733 - april 1800

Jens blei født i 1733 av Ole Enersen Wrk.( Ringsevja) og Anne Jensdatter Jens. Fadd: Niels Olsen, Mogns Olsen, Jon Steensen, Kirstine Møller, Anne Johannesd. alle paa Verket.

Her ska vi stoppe opp å se noen familieforbindelser. Niels Olsen og Mogns Olsen er mestersmedane vi så under utredninga for hammersmedslekta Kabbe.

De er søskenbarn av Ole Enersen Ringsevja:

Ole Enersen ( 1704-1770) på Ringsevja hadde faren Ener Nielsen (1665-1721). Ener Nielsen har trulig vært bror av hammersmed Ole Nielsen (1680- 1742). Einar er ein av to på denne tida med dette navnet. Foruten sønnen Ole, hadde han sønnene Niels, Anders og Halvor.

Her har vi et strålende eksempel på hvor viktig ætta va før!

Hammermester Niels Olsen er da onkel og forlover da Jens Ringsevja gifter seg i 1756 med BERTHE OLSDATTER (1733 - 1761). Dette er ikke kona te Niels Clausen.

Det er altså to som heter Berthe Olsdatter på Sandbakken rundt 1760!

Berthe Olsdatter den yngre blei født i 1733:

Ole Andersen Vibetoe og Kirsten Nielsdatters Birte. Fadd: Ole Søve, Steen Holden, Jacob Andersen Vibeto, Ragnil Vibeto, Kirsten Store Namløs.

Berthe Olsdatter (1733) bur og kom fra Tufte da ho gifta seg i 1756 med Jens Ringsevja.

Unger etter Jens og Berthe :

1756 - 1819: Jens Olsen Ringsevjen og Berte Olsdatters Ole. Fadd: Niels Olsen Wrk., Hans Olsen Wrk., Anders Borgen, Kirsten Tufte, Cathrine Isachsd. Tufte.

Ole Jensen er ført Werket da han døde. Han va gift med Aaste Giertsdatter.

1758 - :Jens Olsen Ringsevje og Berthe Olsdatters Anders. Fadd: Ole Edberg, Christopher Tofte, Anders Olsen, Kirsten Torstensd., Lisbet Ringsevjen.

Berthe dør alt i 1761 og Jens gifter seg på nytt dette året:

31.10.1761: Enkemand Jens Olsen Sandbachen og ANNA OLSDATTER BIØRNDALEN.

Det er ulike kandidater på hvem som er Annas foreldre. Ho er ikke født der, så ho har vært tjenestejente på Bjørndalen da ho gifta seg med Jens Sandbakken

I 1762 får de dattera Kirsten på Sandbakken. Ho blir bare fem måneder.

Ole blir født i 1765.

I 1772 ( eller før) har det skjedd ting:

Den forviiste Jens Olsen Ringsevjen og Anna Olsdatters Berthe. Fadd: Hans Haven, Ledvor Tejen, Torger Wibto, Kirsten Haugen, Inger Biørndalen.

Birthe Jensdatter Ytterbø er fadder i 1793 da halvbroren Ole har unge te dåpen.

Ein Jens Olsen gifter seg i 1772 med Anna Johansdatter. Han er ikke vår mann. Denne Jens Olsen er født i 1750 på Lommerud. I 1772 er Jens Ringsevja gift med Anna Olsdatter.


SE EGA REDGJØRING FOR DRAPSMANNEN JENS OLSEN SITT LIV PÅ DENNE NETTSIDA!


                                                               Nedre og øvre Sandbakken fra rundt 1970

  Sjøl husker jeg uthuset på øvre lå på venstre side for veien mot Dreier. På motsatt side stod det ei vannkran ute som vi ser på bildene. Vi ser også deler av frukthagan og grønnsaksbedda på nedre.


                                                                                  *******************

   Øvre Sandbakken, ca 1945. Peder Hansen (1877-1966) sitter framme med mørke briller. Han blei blind etter ei arbeidsulykke på verket. Kona, Hanna Halvorsen Svingen ( 1875-1972) står bak. De fekk  Arthur i 1902 og Magda i 1906.  Peder sin bror, Andreas Hansen Eide (1875-1960) sitter ved siden av sin bror. Andreas va gift med Olga Lovise Olsdatter Tveiten fra Siljan (1872-1963). De fekk ungane Dagny i 1898, Olaf Linius i 1900(slakteren), Hans i 1903, Magnus i 1905 og Solveig i 1909.

Lengst te venstre i bildet med tversoversløyfe: Magnus J Sandbakken og kona Ingeborg te høyre. Deres sønn Hans, finner vi lengst oppe i venstre hjørne med kona Mossa ved siden av.


                                  Olga Lovise ( 1872-1963) og mannen Andreas Hansen Eide ( 1875-1960)

I folketellinga for 1900 er de gift og bur i verksbolig med kun 7 i huset. Andreas er ført former på verket og slakter.
                                 Rundt 1770 kommer det nye inn på denne Sandbakken plassen.


HANS CHRISTENSEN SANDBAKKEN (1739-1777)og MALENE CHRISTOPHERSDATTER (1733-1800) 


Dette paret gifter seg i 1763 og får ungane:

Christen 1763 - 1763 Han blir bare 15 uker og er ført Werket.

Karen 1765 - 1770. Fadderne bur på Håtveit og Rønningen under Holla. Malene og Christen bur da også helst i dette området.

Halvor 1771 - 1824 Halvor blir født på Sandbakken og gifter seg i 1796 med Kirsten Pedersdatter Werket. Han er ført verksarbeider da han dør uten buplass = Verkets buplass. Maren Sandbakken er fadder i Halvor sin dåp.

Christopher 1775 - 1782 Christopher kommer te verden på Sandbakken og ved død er han ført verket.

Malene Christophersdatter Werket dør i 1800, 69 år. Malene sine foreldre : 6/4-1733. Christopher Matsen og Boel Olsdatters Magdalene. Fadd: Anders Enersen, Søren Matsen, Hendrik Arvesen, Tore Andersd., Sidsel Mathisd.

Christopher Matsen er vitne under rettsak i 1761. Dette er ført i boka « soga om Hørteverket». Han har dessuten penger tegode i skifte fra søndre Fen i 1745.

Igjen ser vi danske navn i disse slektene: Mads, Søren, Anders og Boel.

Hans Christensen Sandbakken dør i 1777, bare 37 år. Han va født i 1739 :

Christen Jonsen yngre og Ingebor Olsdatters Hans. Fadd: Mogns Olsen, Christen Jonsen ældre, Maria Ulefos, Inger Olsd.

Morfaren te Hans Christensen va Hammermester Ole Nielsen!

Så dukker det opp nok et nytt par på ein Sandbakken plass:


LARS LORENSEN (ca 1742 - 1817) og kona ANNA JOHANNESDATTER (1759 - 1816 )


De flytter inn på Sandbakken før mars 1778. Hyttedreng Lars Lorentzen sitt hus er også beskrivi i verkets opptegnelse fra 1778. Det hadde to rom med tre fag vinduer, ein kakkelovn og teglstein på taket. Han va ført hyttedreng og det betød i Lars sitt tilfelle at han va lærling ved masovnen.

OBS: Lars Lorentsen bur ikke i samme huset som Ole Nielsen Sandbakken i 1778. Det må bety at det va to Sandbakken plasser dette året.


Her ser vi et utsnitt av kart fra 1849: Vi har to Sandbakken plasser markert med røde firkanter og ein mindre markert med ein svart trekant. Denne gikk under navnet lille Sandbakken og lå i området der Ekornrød skulle bli bygd. Den nederste Sandbakken plassen av de to røde firkantene er den plassen som blei plukka ned i 2021. Alle disse tre plassane er nevnt i 1865- tellinga.

Om plasseringa av plassane er rektig i forhold te veien, er ruta langs kjerkegården og Dreier ned te øvre Sandbakken, ein del av den gamle hovedveien. Veien fra nedre Sandbakken opp mot prestegårdsaleén kom da seinere.


Lars si kone, Anna, va født i 1759 og foreldra va Johannes Rasmussen Werket og Ingebor Tollefsdatter.

Unger på Sandbakken:

Lorens 1778

Lorens 1781

Johannes 1784

Christopher 1788

Ingeborg 1791

Ein gang etter januar 1792 flytter denne familien fra Holla og te Fossum jernverk. Lars har gått gradene ved masovnen på verket og blir masovnmester ved Fossum.

                                                                                   Folketellinga fra 1801Masovnmester Lars Lorensen va født i Lier rundt 1742. Han dør på Fossum i Gjerpen 4. januar 1817. Anna dør i 1816.


Da Malene Sandbakken går mot slutten av sitt liv, får ho hjelp av et nytt voksent par på sin Sandbakken plass.

Ingeborg Sandbakken har vært i fjøset og sett te dyra. Denna låven blei rivd da den nye ungdomsskolen blei bygd. 


HANS EVENSEN SANDBAKKEN, født ca 1759 på Bærum verk. Han dukker opp i Holla rundt 1783 og er da former.

Han gifta seg i 1786 med SYNNØVE CHRISTENSDATTER (ca 1760 - 1810)Prestegården.

Forloverne va Hr. Forvalter Bredsdorph og Sr. Jon Poulsen. Synnøve dør på Sandbakken i 1810, 50 år.

Hans Evensen dør på Fossum verk i 1832. Han er fadder i Holla te rundt 1805 og ein gang i 1818.

I 1828 flytter datter Lisbet sin familie te Fossum og Hans Evensen er med på lasset.

Heller ikke Synnøve er født i Holla. Fra 1758 og framover har vi Christen Hansen og kona Karen Helgesdatter nevnt. Han er ført som mester og Christen smed. Unganes navn er litt utypiske, det samme kan sies om Synnøve. De KAN være hennes foreldre. Christen smed dør i 1810: Drik Dræbte ham formodentlig 30 aar før Tiden, 78 Aar. Han va født i 1738 på øya Munken!

Hans Evensen må ha hatt stor respekt på verket. Han er ført former ved egne ungers dåp. Denne tittelen viser at han va høyt verdsatt av verkseierne. Det kan være han hadde ansvaret for alt som hadde med støypinga å gjøre.

Vi ska også legge merke te fadderne i de to første unganes dåp.

Unger:

Birgitte Chathrine 1786 - 1797 Fadd: Hr. Forvalter Bredsdorph, Segnior Raaberg, Monsieur Branth, min kone ( prestens), Jomfrue Rougtved.

Even 1788. Fadd: Monsieur Jens Bredsdorff, Monsieur Poppe, Poul Peter Svendsen, Madame Bredsdorff, Jomfrue Anne Poulsen.

Even er konfirmant i 1804 på Sandbakken.

Christen 1791. Fadd: Jan Augustinussen Smed, Tron Kaasen, Jan Andersen Wrk., Inger Henrichsd. Gladhuus, Gunnild Tollevsd. Præstegaarden.

Ingeborg 1793. Fadd: Ole Gladhuus, Anders Gladhuus, Mogens Tronsen Kaasen, Birthe Steensd. Wrk., Maren Rasmusd. Moen.

Ingeborg Sandbakken er konfirmant i 1808. Tjenestejente Ingeborg Hansdatter Sandbakken gifter seg i 1829 med gruvearbeider Kittil Jensen Haavet. De flytta te Haavet og blei husmannsfolk der.

Lisbeth 1796. Fadd: Hans Olsen Wrk., Ellev Halvorsen Præstegaard, Ole Nielsen Præstegaard, Marthe Amundsd. Præstegaard, Kirsten Olsd. Præstegaarden.

Lisbeth Sandbakken er konfirmant i 1812. Ho bur på Søve i 1826 da ho gifter seg med skomaker og enkemann, Ole Halvorsen Tveit, 27 år.

Bent Berg 1799 - 1800 Født på Sandbakken. Fadd: Anders Sverget, Ole Præstegaarden, Giert Hansen Wrk., Maria Meelgaard, Kirsten Olsd. Wrk.

Hans 1802 Født på Sandbakken. Ingen faddere nevnt. Mora er ført Sønnau. I 1826 er det heile tre verksarbeidere som heter Hans Hansen på 22- 23 år som gifter seg, så vanskelig å si om ein av dem er vår Hans!


                                             Denne familien va på Sandbakken fra minst 1799 - etter 1812.


Vi så at Ingeborg Hansdatter Sandbakken gifta seg i 1829 og flytta te Juve mellom Håtveit og Vipeto. Det er mulig at Ingeborg bur på Sandbakken aleine fram te ho gifter seg.

Masovnmester Lars Lorentsen flytter te Fossum mellom 1792 og 1800.

Ole Nielsen Sandbakken dør i 1809 og han fekk ingen ungar som voks opp. Jens Olsen blei forvist, så han hadde heller ikke ungar på plassen.

Det er vanskelig å finne kontinuitet på Sandbakken mellom 1800 og 1820.

Vi får likevel noen spor om vi ser i kjerkebøkane. Det blir ikke født ungar på Sandbakken mellom 1802 og 1821.


                        Husmann HANS JENSEN (1766 - 1836) dør på Sandbakken i 1836, 71 aar. Han va født i 1766:

Jens Bierven og Maren Tygesdatters Hans.

Hans gifter seg i 1789 : Ungkar og soldat Hans Jensen paa Eje og Pigen Kirsten Tygesd. Gravningen.
Caut = forlovere :Hr. Fændrik Bomhof og Hr. Christ. Bomhof.

Ein artig sak er at Hans sin bror, Ole, gifter seg med Birthe Tygesdatter Gravningen. Dessuten forlover og gifter de seg på samme dag! Ole jobba også på øvre Eie!

Bomhof familien budde på øvre Eie på denne tida og patriarken satt som forvaltar på verket.


                                              FAMILIEFORBINDELSER PÅ ØVRE SANDBAKKEN I 1915

Bildet er fra ein av tre leiligheter på øvre Sandbakken i 1915. Detta va den ytterste, nærmast veien mot Dreier og kjerkegården. Jeg nummererer personane fra venstre mot høyre: Nr 7 er Johannes Johannesen Sandbakken(1854-1925) med de flotte hengebartene. Han har akkurat mista kona si, Anne Tallaksdatter (1851-1915) i kreft. Anne va verksdatter og va født på Breskemyr. Nr 6 er sønnen Magnus J. Sandbakken (1887-1967)som va gift med nr 4, Ingeborg Kirstine (1889-1976). Ho va datter av former Hans Andersen og Marie Pedersdatter. Ingeborg har dattera som va døpt Anny Margith, Margot, på fanget (1912-2003). Margot blei gift med Ingvald Andreassen. Nr 1 er også Magnus og Ingeborg sin. Johannes M. Sandbakken (1909-1990) skulle bli gift med Ragnhild Sandbakken (1908-1996) og de skulle komme te å bu på øvre verket. Nr 2 er søster av nr 6 : Kari Thomine Hobæk (1881-1968). Kari skulle bli gift med bygningssnekker Thor Hobæk fra Skien. De fløtta te Larvik. Nr 3 er bror av nr 2 og 6 og va født i 1885 og het Lars. Han emigrerte te Amerika i 1904 og gifta seg der borte med Caroline Røren fra Hokksund. Lars tok navnet Louis Sandback i Amerika. 

Nr 8 er helst eldste sønnen te Johannes og Anne, Johannes Johannessen Sandbakken(1879-1975) og te hans høyre, trulig kona Ragnhild, født Lie fra Porsgrunn (1878-1977). De va barnløse og levde heile livet på Ulefoss. I 1910 ser vi at Johannes er ført sliperiarbeider og han og Ragnhild deler hus med 54 andre. Bur de i Ekornrød?

Karen lengst te høyre er  enkemann Johannes sin yngste sønn, Johan Arnt ( 1889-1955). Han gifter seg i 1913 med Karen Susanne Olsdatter Kabbe (1891-1974). De bur på Helgeroa i 1916 da dattera Signe blir født. Ho lever i bare tre uker og dør av kramper. Så kommer Ruth ( Bærland) i 1918 og Anne (Høgvoll) i 1923, som da blei oppkalt etter farmor. Trulig er det Karen Susanne lengst te høyre.  Arnt Sandbakken va ein atlet:

                                               Arnt heime på Sandbakken i 1915 med premiefangsten

                                             Arnt si kone, Susanne Kabbe, i 1938 på nersia av Gleden.

                         Johannes Johannessen(1854) med ei kanin? på fanget i dentidas stressless, gyngestol.

Jeg må også nevne at enkemannen og kona Anne Tallaksdatter hadde sønnen Johannes, født 1879. Han gifter seg i Holla i 1901 med Ragnhild fra Porsgrunn. Videre hadde Johannes og Anne dattera Berthe Marie som blei født i 1882 og som gifter seg med slusevokter Sten Stensen som budde på Kringlefet. Den siste ungen etter enkemannen va Hans som blei født i 1884. Han jobber i støyperiet i 1900, men ein gang før 1910 blir han borte fra bygda.

Trulig er noen av de fire siste på bildet i nær familie med de tre siste i denna ungeflokken på sju.

Vi ser det norske flagg te venstre og det amerikanske te høyre. Detta, som ein hyllest for sønnen Lars, som har kommi over fra Amerika te moras begravelse. Midt i bildet ser vi nok et flagg med den norske riksløva på. Bak enkemannen Johannes henger et bilde av et gammalt par. Mannen har samma kledelige mustasjer som Johannes. Kan det være hans foreldre?


Johannes Johannessen Sandbakken (1854-1925) og broren Anders Johannessen Sandbakken (1846-1936) sin far: 

                                                          Johannes Andersen Sandbakken (1823-1897)


                                                                             ************

Margaret Hauge huska som jente at i den innerste leiligheten rundt 1960 budde mor og datter Wahlin. Detta va Mary Charlotte Wahlin, født 1916 i Tønsberg og mora Gunhild Marie Sandbakken. Gunhild va da gift med Georg Valentin Wahlin fra Malmkiöping i Sverige. De gifta seg i Holla i 1912 og Georg va gartner. Georg døde av spanskesjuken i 1918.  Dattera Mary va sydame i 50-åra. Gunhild Marie Wahlin (1888-1962) va datter av Andreas Hansen Sandbakken (1855-1910) og Marianne Hansdatter (1857-1936). Mary Charlotte Wahlin er begravd i Holla i 2000 sammen med mor si.

I den midterste leiligheten budde i 50 åra Hans Andreassen Sandbakken ( 1892-1969) og kona Mathilde (1891-1979). Mathilde va datter av former Hans Severin Andersen og Maria Pedersdatter. Mathilde og Hans va foreldre te blant anna Finn Sandbakken (1925-1978). Hans va da bror av Gunhild Wahlin i naboleiligheten!

De to med briller er Mathilde (1891-1979) og Hans Andreassen Sandbakken (1892-1969) i den midtre leiligheten. Mathilde va søster av Ingeborg som vi ser midt i bildet bak og som altså va gift med Magnus i naboleiligheten. Forholdet mellom dissa to søstrene va ikke bestandig det beste, i følge etterkommerne. Framme ser vi Ingeborg si datter, Gudrun, som va gift med Trygve Larsen som slapper av i graset. Etter at Hans dør i 1969, fløttar Mathilde ned i Helgas hus. Trulig har detta skjedd rundt 1973. Øvre Sandbakken blei rivd på denna tida.

Mathilde og Hans fekk dissa ungane:

Andreas 1914-1914

Harald Andreas 1920-1935

Helmer 1923-1997

Finn 1925-1978

Ragnvald 1930-2015


I leiligheten nærmast veien budde besteforeldre te Yngve- og Liv Reidun Larsen. Dette va da Magnus J. Sandbakken (1887-1967) og kona Ingeborg Kirstine ( 1889-1976). Paret under er da oldeforeldre te Yngve og Liv Reidun.

             Anne Tallaksdatter (1851-1915) og mannen Johannes Johannessen Sandbakken (1854-1925)

Anne Tallaksdatter og mannen Johannes J. Sandbakken får sønnen Magnus J. Sandbakken som overtar den ytterste leiligheten sammen med kona Ingeborg. Det er disse vi ser og humøret er på topp!

Magnus mottok medalje for lang og tro tjeneste på verket tidlig i 50 åra. Einar Jespersen skreiv:

En dyktig former er vel et funn og faget sitt det må han dyrke.

Og hvis han riktig forvalter sitt punn, så blir han stor i sitt yrke.

Magnus er typen som vil og tørr, slik industrien kan trenge.

Og maken te kar å forme rør, jeg tror du skal lete lenge!

Ved siden av har han et godt humør og er både sprek og spretten.

I Verksmusikken han var aktør og trakterte B kornetten.

For alle dyder for sport og spell skal hedres den gode kanalje!

Og derfor vi gir ham i denne kveld vårt bravo -  og sølvmedalje!
                                                                    PLASSBRUKERNE FORTSETTER


KIRSTEN TYGESDATTER (1757 - 1830)dør på Sandbakken i 1830 og ført 80 aar. Ho er bare nevnt ved egne ungers fødsel.....

Hans Jensen er nevnt noen ytterst få ganger som fadder.....

Unger etter Hans og Kirsten:

Birthe 1788 født på Eie. Ho er konfirmant i 1805 og bur på Hegna ( u Baksås ?)

Jens 1791 født på Nome. Jens er konfirmant i 1808 på Hegna. Jens gifter seg i 1816 og han bur da på Vale i Valebø. Kona heiter Karen Nielsdatter Vale.

Anne Lisbet 1793 - 1794 født på Nome

Tyge 1795 - ? født på Nome

Thord 1799 - ? født på Striken. Gifter seg med Ingeborg Knudsdatter og de havner på Plassen i Eidsbygda.

Ingeborg 1803 - 1805 født på Nome, dør på Striken.

Ingeborg 1805 født på Hegna i Eidsbygda

I 1801 finner vi familien på Kåøya under Baksås. Hans er plassbruker og godsroer.

Trulig kommer Hans og Kirsten te Sandbakken ein gang etter 1810. 

Etterhvert kommer sønnen JENS HANSEN (1791 - 1860) og kona KAREN NIELSDATTER( 1788 - 1874) te Sandbakken.

Unger:

Niels 1816. Født på Nome.

Anne Kirstine 1817 Født på Nome.

Hans 1821. Født på Sandbakken

Karen 1823. Født på Kåsa

Ingeborg 1826. Født på Sandbakken

Niels 1830. Født på Nome.

Andreas 1836. Født på Stua.

I 1829 er Jens Hansen fadder og bur på Nome. Fra rundt 1830 er han ført på Stuen. I 1842 er han fadder og ført Nome. I 1846: Stua.

Da Jens Hansen dør i 1860 er han ført arbeidsmann på Stua under Baksås. Han dør av sot og alderdom. Karen Nilsdatter Stua dør på Kvernodden i 1874.

KAREN OG JENS BUR PÅ SANDBAKKEN FRA RUNDT 1820 - 1828.

                                       Mathilde og Hans og Ingeborg og Magnus i festlig lag rundt 1960
I 1833 dør leietager Ole Johannessen på Sandbakken.  Han va født på julaften 1800 på Heisholt.

Han gifter seg i 1826 med tjenestejenta Maren Olsdatter Espevalen. Unger:

Gunhild 1826

Gunhild 1827 - 1875 på Sandbakken. Ho gifter seg i 1855 med Hans Asgjørsen Omtvedt. Gunhild budde på Grua da ho gifta seg. De fløttar te Sandbakken rundt 1860. På denne tida begynner Hans på verket. De er faddere i 1867 der ho er ført Sandbakken og han verket! Dette ser vi i 1865 er midtre Sandbakken, også kalt nedre.

Johannes 1832. Født på Sandbakken.

I FEBRUAR 1831 ER OLE JOHANNESSEN PÅ SANDBAKKEN.

Det er mulig Ole bur på midtre Sandbakken ein 5-6 år.


Gunnuld Olsen Evja under Baksås bur i året 1840 på Sandbakken med kone nr to. Siden flytter han tebake te Evja. Han får dattera Gunhild i 1855 og ho dør på Sandbakken i 1878. Dattera Anna Gunnuldsdatter Sandbakken gifter seg i 1859. Ingeborg Gunnuldsdatter Sandbakken gifter seg i 1860.

Gunnuld Olsen Sandbakken er ført som far da dattera Siri Sandbakken gifter seg i 1872.


GUNNULD OLSEN SIN FAMILIE MÅ HA BUDD LENGE PÅ EIN AV PLASSANE UTEN AT DET BLIR FANGA OPP I KJERKEBØKANE SÅ GODT!


I 1842 er Kirsten Maria Jacobsdatter Sandbakken fadder. Ho kom fra Åfosstrand i Solum og gifter seg i 1835 med verksarbeider Thomas Pedersen.

De får Jacob Petter dette året. Så kommer Hans Martinius i 1837, Andreas i 1840, Niels i 1843, Peder i 1845, Ingeborg Kirstine i 1850 og Ingebret Kirstinius i 1853. Ved dåp er Thomas ført verket, men de kan ha budd på Sandbakken.

Denne familien kan ha vært på Sandbakken fra 1841 - rundt 1855.

I 1865 bur Thomas og Kirsten på plassen Bjelkebakken. Her er det ein bygning med tre familier. Det bur elleve personer i huset. Thomas er masovnarbeider, sønnen Andreas er sagarbeider og Peder er former. Kirsten Marie tar seg av heimen, men ho har tjenestejente te å hjelpe seg.

På Bjelkebakken blir det satt 1/16 tønne hvete, 1/4 tønne havre og 1 tønne potet. I tillegg går det fire sauer her. Bjelkebakken er det gjort rede for i ega utgreiing på denne nettsida.

                                          Magnus og Ingeborg på Sandbakken med et familiemedlem?


                                                        SANDBAKKEN FRA RUNDT 1860


Vi ska komme te å se at hva som er ført i kjerkebøkane på denne tida, ikke samsvarer med folketellinga i 1865. Kjerkebøkane har ført noen brukere på Sandbakken med « rett» navn, mens andre har blitt ført kun Verket. Det er altså mange som kun er ført Verket på denne tida og som kan ha budd på ein av tre Sandbakken plasser!

I 1839 blir to unger heimedøpt av enka Anne Olsdatter Sandbakken. Hvem ho va gift med og videre familie er vanskelig å se. Ho har hatt teknytning te tidligere brukere på Sandbakken, da foreldra te ungane ho døper bur på Nome og Hegna under Baksås.


DEN EINE AV TO ÆTTELENKER SOM HAR ETTERKOMMERE PÅ SANDBAKKEN INN I VÅR TID!


I 1862 dør Hans Gundersen Sandbakken, 47 år. Han va født i 1814 av Gunder Hansen Werket og Berthe Tronsdatter.

Hans gifter seg i 1840 med Karen Kirstine Olsdatter Verket. Hennes far va møller. Unger:

GUNDER HANSEN 1840 - TRADISJONSBÆREREN SER VI PÅ LITT SIDEN.

Ole 1841 - 1896 av tæring. Han la på beslag på verket. Ole Hansen Sandbakken gifter seg i 1866. Forlover er naboen Hans Asgjærsen Sandbakken.

Berthe 1843

Martinius 1845 lever i 1865

Andreas 1850 - 1857 av tæring, verket

Hans 1853 - Død etter 1928? Ugift?

Johannes 1856 - 1857 ført verket

Andreas 1857 - 1858 på Sandbakken

Det som ska sias er at Hans og Karen er konsekvent er ført Werket ved unganes fødsel. Det gjelder også fadderne. Sogneprest Buch gjorde det usedvanlig lett for seg ved å føre buplass Verket i steden for korrekt navn.

Hvor lenge disse budde på ein Sandbakken plass er usikkert.

I tillegg te slapp føring av korrekt buplass for verksfolk, kommer det inn et usikkerhetsmoment te. Vi kan ikke si med sikkerhet når Sandbakken gikk fra tre te ein plass!

Ingeborg Sandbakken og Liv Reidun Larsen? ved låven på øvre Sandbakken tidlig i 50 åra. Vi er på langsida som hadde bolighuset opp te venstre for oss. Låven blei rivd for å bygge ny ungdomsskole rundt 1955.


                                                                     FOLKETELLINGA I 1865

                         Det er ført heile 31 personer på de tre Sandbakken plassane dette året!


                                                                            Det vesle uthuset på nedre


                                                                         Nedre SANDBAKKEN

Sandbakken med løpenr 20: Her stod det ett hus og i det budde det 12 personer.

I den eine delen budde Gunder Hansen med kona Maren Hansdatter og deres tre år gamle sønn, Hans.

Gunders yngre brødre bur her også.

Martinius Hansen er former, broren Hans har blitt 13 år og den siste broren, Ole, er maskinarbeider. Dette er altså brødrene vi møtte akkurat. Gunder og Maren sinn sønn, Hans, dør året etter av blodstyrtning. Dette betød at guttungen fekk kraftige blødninger fra nese og munn. Han hadde gjerne tuberkulose.

I den andre delen av dette huset budde sagmester Anund Olsen fra Bø med kone og fire unger. Dattera Karen Sandbakken gifter seg i 1876. Ole Anundsen Sandbakken er fadder i

Gunders familie dyrka litt bygg og havre og satte ei tønne med potet. De hadde ei ku og ein sau.

Anund sagmester dyrka litt havre og hvete og satte to tønner potet og hadde ei ku.

Ingeborg og Magnus byr på saft, kaffe og kaker ein varm julidag i 50 åra. Grasshoppene spellar og svalene gir fra seg sine karakteristiske lyder.

                                               Øvre Sandbakken med låve fotografert fra Strandsplass


                                                                          Øvre SANDBAKKEN


Sandbakken med løpenr 35: Her stod det også ett hus og i det budde det 13 stykker.

Den eine husstanden bestod av former Johannes Andersen Sandbakken (1823-1897) med kona Berthe Evensdatter fra Ringsevja. Ho er fadder i 1853 og 58 og bur på Sandbakken. De har fem unger i 65. Sønnen Anders J. Sandbakken gifter seg i 1872 og broren Johannes i 1879. Johannes Johannessen Sandbakken(1854-1925) og broren Anders J. Sandbakken (1846-1936) er det bilde av:

Her er Johannes Johannessen på vei heim fra arbene over Dalane. Matspannet er trygt i høyre hånd. Legg merke te det store hvite skjegget med den flotte mustasjen!

Fra Tore Larsen sitt arkiv: Anders Johannessen Sandbakken (1846-1936) og kona Maren Anne Gundersdatter ( 1844-1936)

                                                                         Maren Anne i livets høst.


Dette er et av fire oldeforeldre par te Tore. De fekk ungane: Johannes 1874-1945. Han va gift med Mathilde Tronsen 1891-1979. Gustava Marie 1876 blei gift med Oskar Nilsen. Sønnen Hans f 1879. Så kom dattera Bertha 1881-1969 og ho gifta seg med Bent Grøndal 1879-1928. Den siste i flokken va Gunder 1885-1957.

                     Gunder A. Sandbakken(1885-1957) va blant anna korsanger. Han er nr to fra venstre bak.


Ska vi tippe at det er eldste gutten Johannes som er på bildet og at det er fra rundt 1876?

Anders foreldre va Johannes Andersen verket og Berthe Maria Evensdatter.

Maren Anne sine foreldre va Gunder Nielsen verket og Maren Aasmundsdatter.

                                                                    TRE BRØDRE OG EIN FAR

Fra venstre Anders J. Sandbakken (1846-1936), Johannes Andersen Sandbakken (1823-1897), Johannes J. Sandbakken (1854-1925) og Even J. Sandbakken(1850- 1923)


            Verksbilde fra rundt 1883 med Anders J. Sandbakken og Bernt Kamperhaug ved hans side
Pusser Hans Asgjersen med kone og tre unger bur i den andre delen. De tar seg av enka Anne Elise Jensdatter som va født i 1793 på Hegna under Baksås. Ho dør på Sandbakken i 1867 av sot.

Nok ein gang får vi tråder mellom Sandbakken og Baksås.

Hans har husa sin yngre bror Tyge på Sandbakken og han dør 2. juledag 1865. Tyge er ført innfløtta hit i 1852, så disse brødrene har kommet utafra. enkemann Hans Sandbakken gifter seg på nytt i 1877 og har som forlover sin nærmeste nabo, Johannes Sandbakken.1883.

Johannes former sin familie dyrker noe meir korn enn de tidligere. De setter 3 tønner potet og har ei ku og tre sauer.

Johannes og Berthe er på Sandbakken fra minst 1853. Johannes 1823-1897 dør på Sandbakken.

Pusser Hans dyrker omtrent det samme og fórer på ein gris og ei ku.


                                                                          Lille SANDBAKKEN


(Lille) Sandbakken med løpenr 41: Her er det også ett hus, men bare ein familie med seks personer.

Her bur masovnarbeier Hans Torstensen med kone og fire unger. Her har det ikke følgt noe jord å dyrke noe på. Hans dør på Sandbakken i 1869, 66 aar og former.

Denne plassen blei rivd mellom 1870 og 1900.

Låven på øvre Sandbakken er rivd. Vi ser uthuset ligger vest av øvre Sandbakken. Gleden ligger nede ved håndballbanen. Hott ligger på høydedraget over Dalane. Ein gammal vei tidligare har ganske sikkert gått gjennom Holden, forbi Kohinoor og Hott og videre opp te Strandsplass.


                         ÆTTA ETTER den kunstneriske GUNDER HANSEN nedre SANDBAKKEN 1840 - 1914


Gunder gifter seg i 1862 med Maren Johanne Hansdatter. Ho va datter av Hans Torstensen på lille Sandbakken og ho va litt gamlare enn Gunder, født i 39. De har vel hengt og leika sammen fra de va små og Maren hadde mått ty te Gunder om høstane for å lure te seg de gode gulrøttane som øvre Sandbakken va kjent for! Noe dyrkningsland va det som nevnt ikke på lille! Gunder va ein kreativ person som malte bilder og dreiv med treskjæring. Se under « Kunst i Holla».

 Unger etter Gunder og Maren:

Hans Joseph 1863 - 1945

Josef Hansen bur heime i 1900. Han er ugift og jobber i jernstøyperiet. I 1910 bur han på Kronborg med kone og sønnen Kristian Kristiansen: Adoptert?

Josef Kronborg dør i januar 1945 og hadde arva farens kreative sider. ( Kunst i Holla)

Carl Hansinius 1866 - 1901. 

 I 1891 er han ugift og på besøk heime hos foreldra på Sandbakken. Te vanlig oppholdt han seg i Porsgrunn.

Helgine Johanne 1867 - 1902 

 Ho bur heime i 1891 og i 1900 og er ugift.

Johannes 1871 - 1899 

Bur heime i 1891 og er ført beslagsmed da han dør av hjerteslag.

Gustav 1873 - 1955 

Bur heime i 1891. I 1900 er han ugift mekaniker i Solum. I 1910 bur han på Skotfoss med kone og to døtre. Han er mekaniker på Skotfoss papirfabrikk.

Theodor Emil 1875 - 1879.  

Theodor dør av skarlagensfeber.

Emma Hansine 1877 - 1879 

 Emma og Theodor blir begravd  sammen og begge dør av skarlagensfeber.

Emma 1882 

dør heime før ho blir døpt.

THEODOR EMIL 1879 - 1965 

Theodor blir sønnen som fører genene videre på nedre Sandbakken. Han bur heime i 1891 og i 1900 og i 1911 gifter han seg med Marie Kristensdatter. Ho va født i 1886 på Settendal i Lunde. Marie hadde vært tjenestejente på Sandbakken. Marie Sandbakken dør i 1936. De fekk disse ungane:

Karl Georg Gundersen 1911 - 1979 

Satt i A.U.L. sitt styre i Holla i 1938. Han blei gift med Ingebjørg Adele Pettersen(1912-2008). Ho va født i Fredrikstad, men i 1920 bur familien hennes i Askim. Faren hadde eget boktrykkeri og het Polykarp i fornavn! Georg og Ingebjørg bygde hus på Haugjordet. Georg va varamann på vasking av Ulefoss skole i 1966 og ført Georg Gundersen på gravstein.

        Mandolin etter Georg. Det er mulig at faren hans hadde hatt den. Emil Theodor spelte fiolin

Kristian Gotfred 1913 - 1989.      Ugift sjømann, se videre.

                                                                                  Skolebilde fra 1928


Gudveig Marry 1915 - 1985.        Gudveig levde heile livet som ugift på nedre Sandbakken

Edvind Fredrik 1917 - 1997         Edvin va verksmann og ugift

                                                                                   Skolebilde fra 1928


Henry Erling 1919 - 1965             Ugift

Edle Marie 1921 - 1991.                Ugift. Ho va konfirmant 4. oktober 1936. Edle hadde leilighet på bedehuset på Ulefoss ( røde kors huset i dag). Ho vaska der nede og holdt lokalet fint.

Siter, eller harpeleik som den kallas på norsk, va i Edle sitt eie og bruk. Denna familien va veldig glad i sang og musikk.

Thorleif Helge 1922 - 2001            Ugift, se videre.

Paul Johan 1924.                             Hjemmedøpt av lærer Sønstebø (20/3-1925) og døde samme dag.

Elinor Margaret 1926 - 2014         Ho blei gift med Willy Reidarsen fra Skien og fekk etterkommere.

Paul Enok Gundersen 1931 - 2005         Ugift. Paul selger 12/166 i 1999 te Cappelen for 330 000kr. Detta va nedre Sandbakken som fram te da altså hadde tehørt familien!


                                                                   TORLEIF HELGE SANDBAKKEN

                                                                     

Torleif kjente alle og alle kjente Torleif. Han va raus med de rause og likte dårlig de som så ned på ham. Og de va det litt for mange av. Han gjekk med post i yngre år, men synet hans va med på å gjøre ham ufør. Hørselen derimot va det ikke noe gæern't med. Han fulgte med på alt som skjedde i bygda og leste ofte aviser. Med det resultatet at den blanke nesetippen blei farga av avissverte! 

Han elska å ta buss og hadde fleire turer te Skien i uka. Han va ein sjølutnevnt vaktmester på venterommet på krøsset. Her passa han på at ting va greit. Dessuten hadde han fast bord på Centrumscaféen som vi unge respekterte og mange koselige passiarer hadde han der. Her inntok han sin kaffe og sitt rekesmørbrød. Sjøl va jeg litt missunnelig på denna ekstravagante vanen! 

De som ikke hadde greie på tida, gikk te Torleif. Da så han opp på sola og sa: « ti på halv tre!». Jeg va lenge fascinert av dette! Åssen klarte han det? Sannheten va at han hadde fleire armbåndsur gjømt oppover på armen!

Familien te Torleif va musikalske. Faren spella fiolin og broren Georg mandolin og Edle harpeleik. Torleif sjøl hadde ei god sangstemme. Heime på Sandbakken hadde ein av brødrene laga ein værpinne som Torleif fulgte med på og han va veldig glad i Sixpencen som han brukte. Jeg kan ikke huske ham uten den! Ja, det er mange historier om Torleif på Sandbakken!


                                  Det vesle uthuset på nedre Sandbakken som husa ved og værpinne!


Dette er altså den eine greina som budde på Sandbakken utover på 1900- tallet. Trulig har naboplassen lille Sandbakken blitt rivd rundt år 1900. Det har skjedd da arbeiderboligene i Ekornrød blei bygd. I 1890 åra ser vi at hyppigheten av Sandbakken navn går ned i kjerkebøkane. Likevel er det fleire på denne tida som tar te seg navnet som etternavn, enda de ikke bur på Sandbakken. Det er også de som fører seg Sandbakken, Ekornrød ! Dette er dem som budde tidligere på den nedslitte lille Sandbakken og som siden havna i topp moderne leiligheter i Ekornrød.

Tidlig på 1900- tallet budde det to familier på øvre Sandbakken. Det va Theodor og Marie sin familie og denne:

I tellinga fra 1891 budde det tesammen 15 mennesker i øvre Sandbakken fordelt på 3 leiligheter.

Det va sagmester Anund Olsen som vi så på tidligere og kone. Deres sønner Ole og kone og Andreas og kone og ein sønn. Sagmesteren hadde 7 i kosten, familien te Theodor utgjorde 8 sjeler.

I 1900 bur det 8 mennesker på Sandbakken. Det er den gamle sagmester Anund Olsen på 77 som fremdeles er i jobb, nå i støperiet og hans sønn Niels med kone pluss ei tjenestejente fra Bamble. Dette er øvre. På nedre bur familien te Theodor og de er 5 i husholdninga.

I 1900 er det fremdeles to Sandbakken plasser. På den andre bur det to familier med tesammen 14 mennesker! På midtre Sandbakken dette året bur disse: Andreas Hansen og kona Mari-Anne. De hadde ungane Gunhild, Hans og Harald. I tillegg budde enka Karen Andrea Jonsdatter her. Ho er ført som stemor.

I den andre delen av huset budde former Johannes Johannessen. Han va gift med Anne. Sønnene Hans og Johannes jobba i støyperiet og Lars på sagbruket. De to yngste sønnene het Magnus og Arnt. Johannes Johannessen tok seg også av si mor, Berthe Marie Evensdatter.                                                 OPPLYSNINGAR ETTER BJØRN BORGEN

Vannposten te øvre lå på høyre side av veien ved huset om vi gjekk veien mot Dreier. Vannposten te nedre lå te høyre for Kjerkebakken før du kom te nedre. Der dagens lille parkering for skolen ligger, mellom nedre og øvre, lå det lenge et lite vaskehus. Plassen blei kalla Sandhølet. Vaskehuset va lågt og veldig enkelt og va laga av bølgeblekksplater. Inne i detta skuret stod det ein stor vedkomfyr som blei brukt te å varme opp vaskevannet. Helst har både øvre og nedre brukt denna plassen sammen.  «Ved regn og snøsmelting samlet det seg en stor vanndam her som var som et lite tjern for oss barna. Var det kaldt kunne det også fryse til is som ble en utfordring om hvem som våget seg lengst ut på den tynne isen.» Siden bygde Frits Jensen garasje i Sandhølet.

 I 1910 finner vi 6 registrerte på Sandbakken. Det er pensjonist Gunder Hansen og kona Maren. Den gamle sagmesteren Anund Olsen er rundt 87 år og de har ei tjenestejente på 17 te å hjelpe seg. Anund sin sønn Nils, jobber på sliperiet og litt jordbruk. Han er gift med Anne som tar seg av hus og fjøsstell. Anne dør i 1932.

Theodor Gundersen finner jeg ikke i 1910 tellinga.

I 1920 finner vi 9 mennesker på Sandbakken. Theodor med kona og fem unger. Theodor har som jobb å skuffe sand i jernstøperiet. Dette va i ei tid da de ikke hadde transportbånd te slikt! I tillegg bur sagmesteren sin sønn, Nils Anundsen (født 1858 - 1937) her og kona. Nils passer den elektriske smelteovnen.

Dette må bety at Theodor sin familie bur på den plassen som blei plukka ned i 2021, kalt nedre.

Nils Anundsen og kona må bu i den langt større bygningen som blei kalt øvre og som blei rivd i 70- åra?

                                                                                         Død i 1937

                                                                 KRESTIAN PÅ SANDBAKKEN

Kilder: Gamleholla.no, gravminner i Norge.

Ein stor takk te Yngve Larsen for utlån av gamle fotografi og navn på dissa.Videre Unni Ekornrød, Nils Johan Stoa, Helga Kabbe, Tore Larsen, Margaret Hauge (både bilder og historie) og søskenparet Harald Sandbakken og Wenche Lunden for deres vilje te å dele kunnskap og risper om livet på Sandbakken.