FOTOGRAFIER ETTER OLAF SKÅRDAL

10.05.2024

For et par år sia fekk jeg kopiere dissa fotografia av Olaf sin sønn, Ole Kristian. Jeg har brukt noen av bildene ved ulike anledningar og ved ein opprensk av bilder i mitt system, kom tanken om å dele døm med fleire.  Kvaliteten på fotografia varierer, men det va ein gutt på rundt 20 som tok mange av døm og detta va ganske sikkert hans første apparat. Jeg synes likavel at livsgleden skinner gjennom i dissa hundre år gamle minnene. Her burde det væra mulig for mange å finne slektningar blant rundt 170 bilder.

HADDE DET IKKE VÆRT FOR KARINE SKÅRDAL /BÆRLAND (1911-2003) SIN «GODE HUSK», HADDE VI NÅ IKKE VISST HVEM SOM ER PÅ BILDENE. HO KUNNE NAVNA RUNDT 60 ÅR ETTER AT DE VA TATT!

Ein stor takk te Ole Kristian Skårdal for velvilligheten te å dele dissa tidsbildene.

OBS: Når det er fleire på bildet, starter navna fra venstre. Ved ukjente, fører jeg x.

 Vi begynner med ham som gjør at vi har dissa bildene, Olaf O. Skårdal(1902-1981). Bildet er tatt heime i hagan oppe på Tintholt. Olaf blei gift med Åsta Hauge fra Seljord og de fekk ungane Anne Kirsten og Ole Kristian.

Speiderleder Per  Halvorsen finner jeg ikke ut av. Peder Halvorsen Hollaseter(1888-1919) kunne ha passa på alderen, men han vi ser her er ikke 30, heller født rundt 1895 og skulle da være tidlig i 20 åra.  Da er det mange som heter Peder det kunne være, men ikke ført Halvorsen. Min gamle nabo, Per Halvorsen, va født i 1904 og han va speiderleder. Problemet er da at han er javngammal med de som er på bildet!

 Her er gjengen nede ved Norsjø. Speiderguttane er: Ivar Guttormsen (1905-1952) va gift med Klara - Gøte Nordh (1908-1967) - Thorolf Hernholm - Olaf Wines (1909-1987) gift med Margit - Åge Åsmundsen (1909-?) giftar seg i 1937 med Esther Jøntvedt i Arendal. Faren Anton er det også bilde av her!

Her er det guttar som går på middelskolen. Arthur Abrahamsen( Kåsa) (1895-1972) va gift med Jonni - x - x - Hagbarth Bærland va gift med Karine Skårdal - Arnt Hermansen - Ivar Guttormsen - x - Erling Kise(1905-1989). Faren starta butikk på Lanna der Hasseleid kolonial lå.

                                       Her er Olaf si mor, Anne Josefine(1879-1934). Lauvet må vekk!

Anne Josefine sin mann, Ole Olsen Skårdal(1873-1946) sammen med fostersønnen Oscar Olaisen(1917-1995). Oscar hadde ein tung start på sitt liv, men i den nye familien har han fått det han trengte for å klare seg seinare i livet. Han fekk i voksen alder  egen familie i Lunde der han dreiv bakeri i mange år:

                                  Ole og Anne Skårdal hos fotografen rundt 1915 med alle tre ungane.

                                        moster Andrea på Grotlihaugen va ei nøtt! Grotlihaugen ved Tyri?

                                            Menighetssøster Ranveig Åsen, født 1892 fra Sogn og Olaf

                                           Hilda Strandsplass(1901-1960) blei gift med Hans Jørgensen.

Olaf Trygve Halvorsen(1902-1975) va nabo av fotografen og budde på Møllerløkka. Olaf blei gift med Randi og han va banksjef i bygda.

                                 Her trakterer han pianoet. Legg merke te lysholderane for stearinlys!

              Oskar Skårdal(1902-1977) har tatt med nista te Høyden. Han blei gift med Jonni Lovise.

                                                                                      Oskar Skårdal

                                                            Har Oskar plukka blomster te Jonni Lovise?

                                                                                    Oskar Skårdal

Oskar skulle få ein liten leilighet i posthusgården. Kanskje va det et rom på loftet? Kong Haakon, dronning Maud og kronprins Olav henger selvfølgelig på veggen i ungkarsbula. Gjøkuret har fått hedersplassen.

Oskar spelte althorn, også kalt tenorhorn. Det va nok ein forutsetning at ryggen va i orden! Går han fra Strandsplass ned mot Kohinoor?

Her er vi på jordet mellom ruinene og Holla prestegård og tar opp poteter. Vi ser Søve i bakgrunnen. Jonni Lovise (1900-1989) va født Larsen og blei gift med Oskar Skårdal. 

I midten har vi Lovise Maria Larsen fra Kringlefet. Ho va gift i 1895 og faren hadde kommi fra Sverige og va gråsteinsmurar. Han har trulig kommi pga kanalutbygginga. Lovise blei gift med Bernhard Severin Johnsen og han va postbud. De fekk sønnen Jan i 1915. 

Lengst te høyre sitter Valborg Johnsen Gruben. Ho va datter av John Gruben som va former i støyperiet. Valborg blei født i 1908 og foreldra fødte 11 ungar. I 1920 bur de i Kåsa.

                     Lovise Kringlefet har henta matspannet så nå er det på tide med ein middagshvil!

Jonni Lovise Larsen, siden Skårdal - Gunnar Karlsen (1899-1983) som va gift med Hanna Tomine - Astrid Stavåsen. Vi ser Valøya mellom Gunnar og Astrid og fyret på Tjonodden heilt te høyre.

                                         Otto Skårdal(1907-1968) va bror av Oskar og søskenbarn med Olaf.

Gjengen holder på med rydding inne i parken te Holden. Bak ser vi Agnes Skårdal og Astrid Stavåsen(1901-1982). I midten har vi Ruth Jensine Olsen, født 1905 - Ingeborg Lunden(1906-1968) dør i Skien og gift Tveten - Gjertrud Ingebrigtsen, født 1905. Framme har vi Johan Andersen(1892-1959). Han va snekker i støyperiet som faren Sven. Han hadde kommi fra Skåne. Johan va gift med Astrid Romnes.

                                                                                    Astrid Stavåsen

                                                                           Otto og Agnes Skårdal

Så har vi fire bilder med Olaf Skårdal:

                                             Lysteren henger på veggen og karbidlampa står på bakken

Her har vi fleire bilder av Olaf Skårdal sin onkel, Hans Olsen Skårdal(1880-1942). Hans trådde orgelet hver søndag og han giftar seg i 1912 i Skien med si Ingeborg hos byfogden. Da er det ført at han er utmeldt av statskjerka, så han har trulig blitt med i ei anna kristen menighet.

             Detta er Nils Gundersen(1899-1976) som er ute med trombona si. Han va gift med Hilda Anette.

                                                                     Nils Gundersen og Otto Skårdal

                                                                             Nils Gundersen og kona:

                                                                         Hilda Åsmundsen (1905-1945)

                                                                        Muligens Trygve Trondsen

Her har vi Magnhild Teigen(1909-2002) og Gunda Piperud, født 1906. Gunda va tjenestejente hos Teigen og blei gift i Lunde i 1931.

                Maren Teigen(1904-1993). Ingen av søstrene blei gift og begge? va strenge lærerinner.

Andreas Hansen  jobba på jernverket og sagbruket te Cappelen. Han va gift med Gurine og de fekk fleire ungar. Tre av sønnane va «Korri», John Konrad og «Grøggen» som mange huskar. Dissa sønnene førte seg med farfaren sitt etternavn, nemlig Thomassen! Andreas på bildet va født i 1881 og ein Andreas Popperud dør i 1933. Popperud er trulig ein glømt verksplass.

             Einar Rasmus Rasmussen(1905-1987) og Thorvald Bærland(1896-1972). Thorvald skjenkar! 

           Thorvald sjekkar at murar Harald Hanto, født i 1865, blandar sement, sand og vann rektig!

August Svendsen(1859-1926) va svensk og han va gift med Henriette Marie og de fekk  8 ungar. Han jobba som modellpussar på verket. De bygde det som i dag er Helgeroa 8 og kalte plassen Høiset. Detta navnet tok familien som etternavn.

Augusta Lindgren(1901-1984) blei gift med Olaf Gunnerud. Johan Roberg(1899-1976) blei gift med Mimmi Josefine Lindalen. Ho lengst te høyre er Hilda Strandsplass og bildet er tatt heime hos henne.

 Andreas Andreassen(1861-1925) va fadder te ho neste: - Josefine Johannessen(1884-1957). Så følger Josefine si tante som ho også ho blei begravd sammen med: - Anne Johannessen(1860-1957). Anne va gift med Ole Halvorsen fra Rauland og de budde på Haugen i Eidsbygda. - Så har vi Olga Anette Andreassen(1895-1972) som budde i posthusgården. Ho er datter av Andreas og har mor si lengst te høyre: - Marie født Johannessen(1860-1938) og gift med Andreas i bildet. Dessuten er ho tvillingsøster te Anne!

 Her har de satt seg på trappa te arbeiderboligen som lå på oppsida av posthuset på Krøsset. Gunleik Aspheim dreiv siden sitt utsalg og verksted i detta murbygget i mange år. 

                                                             Josefine Johannessen og Olga Andreassen

Olaf Skårdal og August Andreassen(1896-1956). August er sønn av Andreas og Marie i bildet over. August blei ikke gift og er gravlagt sammen med søstera Olga Anette(1895-1972) som da trulig heller ikke blei gift.

                              Agnes Skårdal - Olaf Skårdal - Ingeborg Lunden, gift Tveten. Se tidligare

Esther Halvorsen(1908-1997) va ei yngre søster av Olaf Trygve som blei banksjef. I 1937 blei ho gift med Nikolai Espeland fra Froland. Esther døde i Drangedal. I midten med pus har vi (Olga) Karine Skårdal(1911-2003) Ho va søster av fotografen og blei gift med Hagbart Bærland. De budde på Bakken i Kållas og alle ungar va velkomne der! 

Te høyre har vi Esther si søster, (Anne)Ingeborg(1911-1999). Ho blei gift med ein Oppedal og ho dør i Oslo.

 Karine ska legge dukka si i vogna, Anny leser i ei spennande bok, Hjørdis Teigen har si vogn og Esther Halvorsen syr!

Johannes Lommerud(1893-1988) va sagbruksarbeider og gift med Gudrun Berthea. I 1920 budde de i huset ovafor Aaheim med adresse Lannavegen 45. Ved siden av Johannes står Harald Teigen(1906-1975) og han er da bror av Magnhild og Maren som vi har bilder av. Harald Teigen etablerte Elektrolux på Eidsvoll i 1964 og bedriften hadde rundt 250 arbeidstakere:

Anton Teigen va skogsforvaltar for Cappelen. Denna familien budde i detta huset:

Anton hadde 13 mål å dyrke på og låve te høy for kuene sine. Det er sønnen Harald som ordnar med døm i bildet over. Olaf Skårdal sin familie budde i huset te venstre for Teigen sitt. I kubildet ser vi Strandsplass i bakgrunnen.

Anny (Constanse) Skårdal(1907-1974) va den tredje i søskenflokken sammen med Olaf og Karine. Anny blei gift med fiskehandleren Sigvart Svendsen som hadde fiskebutikk på Krøsset og som kjørte ut fisk te folk på faste dagar. - Hjørdis Teigen(1914-2009) ser ikke ut for å ha blitt gift. - Så skimter vi Anny, Olaf og Karine si mor, Anne med riva vi så før -Dattera  Karine lengst te høyre.

                                                                            Anny og Karine Skårdal

Otmar Thomassen va født i 1903 og budde i brakka Svingen. Han reiste siden te Canada. - Gapatrosten er Oskar Skårdal - August Andreassen

                                                 Olaf Skårdal - August Andreassen - Otmar Thomassen

 Olaf Skårdal - Jan Bentsen(1898-1975) Jan va postbud og lam i den eine armen fra fødselen av. Han blei gift med Astrid og va bror av Olaf Bentsen vi har bilder av her. Armen sin må han ha takla bra, for siden blei han feiaren i bygda og denna jobben utførte han med sykkel og stega på skuldra! - August Andreassen.

Olaf sitter på egen sykkel med nedvridd styre. Han er sjåfør for postbudet Jan. Åsmund Åsmundsen (1897-1977) er motor! Åsmund starta det som skulle bli Åsmundsens bakeri her på Ulefoss og han va gift to ganger. Første gang med Thora Anette Lommerud.

Harald  Kristian Strandsplass(1902-1983) er elev ved Ulefoss postkontor i 1920. Han fløttar te Kolbotn og giftar seg med Signe og de får to ungar. Han går gradene sentralt i postvesenet og blir avdelingssjef.

Harald har dusja, pussa skoa og fått på ei rein skjorte……Da er det bare å heise buksa og la lørdagskvelden komme!

                                                                  Harald Strandsplass og Olaf Skårdal

 August Andreassen - Nils (Anker) Jørgensen(1912-?) giftar seg i 1936 med Margit fra Siljan - Olaf Skårdal - I sekken: Willy (Ernst) Jørgensen(1920-2001) va gift med Karen og hadde bursdag på julaften!

                                    Olaf Skårdal og Ernst Jørgensen (1898-1947) som blei gift med Kristine

 Olaf Skårdal - Hans J.Kabbe(1883-1965) va gift med Karen Marie - Johs Thorstensen(1895-1944)dør ugift under krigen - Nils «te Johns» Johnsen= Nils Bentsen, født i 1902.

 Ernst Jørgensen er hest - Hans (Georg) Gundersen (1903-1981) blei gift med Gerda - Sverre Engebretsen (1904 -?) reiser te Canada i 1927.

                                                                                      Nils Gundersen

            x  -  Sverre Engebretsen - Astrid Stavåsen - Ernst Jørgensen - Agnes Skårdal - Nils Gundersen

                                    Olaf Bentsen(1896-1992) va gift med Ingrid Kristiansen fra Solum. 

              Vi er ved Øya i øvre Stavsjø. Først to fra Tønsberg. Så Hilda Strandsplass og Hans Jørgensen.

Valborg (Sofie) Skårdal(1902- ?) kom fra Skårdal oppe ved Nometoppen og va ikke i familie med dissa andre. - Hilda Strandsplass.

På Norsjø: Valborg Skårdal - Hilda Strandsplass -  Hans Johannesen Grønli - Nils Johannesen(1889-1955) va verksmann og budde i Haugbygningen og ser ikke ut te å ha gifta seg

                                                                                     Oskar Skårdal

                                                                                     Oskar Skårdal

                                                          Tre søsken: Otto - Agnes og Oskar Skårdal

Johannes Skårdal(1876-1922) er far te dissa tre over. Familien budde i posthusgården og han døde av tuberkulose.

                                                 Johannes og kona Anne Gurine Olsen(1875-1966)

                             Johannes sammen med søstera Anna(1885-1934) som aldri gifta seg…….

                                                   …og sammen med broren Ole som budde på Tintholt

                                    Anton Aasmundsen(1903-1976) va gift med Signe og han va baker.

Olaf Skårdal og Sverre Halvorsen(1904-1971). Han va bror av Anne, Esther og Olaf Trygve og budde da på Møllerløkka. Sverre blei gift med Gerd.

Halvor O. Stenstad med six-pence va lærar på Holla Middelskole og født i 1872. Han va gift med Gunhild og de fekk sønnen Olav i 1914. Dissa tre bildene fra middelskolen blei det laga fleire av og gitt te elevane.

                                           Plassen Rindar på Vesthagan som husa middelskolen.

                                      Nærbilde av jentene i bildet over. Noen som kjenner noen igjen?

Han bakerst som har lue er ukjent. Framme har vi: Ivar Guttormsen - Fritjof Halvorsen- Arnt Hermansen(1906 - 1985). Arnt dør i Oslo som Arnt Tinholt. Han va formann i Aker skikrets tidlig i 50 åra og satt i styret i B.U.L. i ein mannsalder. Han hadde fleire verv og førte seg som disponent. Det er ikke nevnt familie da han blei kremert.

Andre rekke: Arthur Abrahamsen Kåsa(1895- 1972) jobba på sagbruket te Cappelen og gift med Jonni- Hagbart Bærland(1902-1965) gift med Karine Skårdal - Åsmund Åsmundsen (1897-1977) Bakerigrunnleggaren - Olaf Trygve Halvorsen - Jens Stenstadvold(1904-1965). Faren er født i 1869 på Stenstadstranna i Helgja. I 1920 er faren avdelingssjef i støyperiet. Jens tok apotekerutdanning:

                                                                                         1940

                                                                                        1965

              Olaf Skårdal sammen med han som skulle bli svogeren hans, Sigvart Svendsen(1904-1972). Olaf har skrudd styret sitt framover for å få racersykkel!

       Så følger 4 bilder av Olaf Skårdal:

                                                                                         Lesestund!

Dissa brødrene fekk etternavn etter plassen foreldra rydda, nemlig Solheim 11/23 med adresse Helgeroa 4. Tomta blei skaffa i juni 1901. Foreldra va Theodor Solheim (Lia)1873-1963 og Ingeborg Kjøstolvsdatter (1874-1953). På bildet ser vi sønnene Nils Solheim(1911-1998) som  blei gift med Signe Bergkåsa -  Olaf Solheim(1902-1971) blei gift med Lovna Bergkåsa.

                                                                                     Oskar Skårdal

                                                                                    Karine Skårdal

Sverre Engebretsen - Agnes Skårdal - Hans Gundersen(1903-1981) va gift med Gerda - Astrid Stavåsen - Ernst Jørgensen

                                                                                August Andreassen

                                                                        Willy eller Asbjørn Andreassen

Karl (Andreas) Halvorsen(1896-1982) va gift med Borghild - Anund Kåsene - Hans Kabbe - Nils Bentsen - Olaf Skårdal framme

                                                                     Ei som va med i Frelsesarméen

                                                                             Hans og Oskar Skårdal

                                                               Oskar Skårdal på fyret ved Tjonodden

Første rekke sittende og liggande: Karl Jensen (1890-1960) gift med Gunhild - August Andreassen - Harald Febakke (1903-1978) gift med Synnøve - x - Anker Hernholm (1896-1985)  - Andreas Haugen (1898-1965) gift med Aslaug.

Bakre rekke ståande og kneståande: Rudolf Rasmussen (1902-1965) gift med Ingrid - Trygve Trondsen (1901-1984)på Vesthagan. Han va gift med Lilla - x - Harald (Kasper)Finkenhagen (1904-1995)- x

 Olaves Øygarden (1865-1930) va gift med Marie Bergkåsa. I 1891 er han materialforvaltar for kanalutbygginga.

Ingolf Johannessen (1883-1939) va handelsbetjent på forbruksforeningen, men i 1915 va han handelsbetjent i Tinn. Her med sønnen Einar. Foreldra te Ingolf budde på Helgeroa på Berget.

Bak ser vi Anny Skårdal, Josefine Johannessen, Anne (Josefine) Skårdal og Ingolf Johannessen. Framme har vi Hjørdis Teigen og Karine Skårdal. Ho voksne er Ingolf si kone, Mina. Framfor Mina står deres datter Synnøve og broren Einar foran faren.

 Josefine Johannesen 

Anne Isine Eriksdatter Kabbe(1850-1938). Ho va den fjerde kona te Johannes Kabbe(1832-1900). Anne Kabbe bakte brød i et lite hus nede på Kabbehotten for verksfolk. De leverte korn te henne og ho bakte i bakarovnen sin. 

(Anne) Karine Christensdatter (1854-1933) va født på Hegna under Baksås. Ho va første gift med Ole Johannesen Heggen. De fekk bl a dattera Anne Josefine (1879-1934) som altså va mor te Olaf, Anny og Karine Skårdal. Anne Karine blei bare kalla Karine og ho blei siden gift med Hans H. Bærland. Karine Bærland har et hus oppkalt etter seg på Øvre Verket. Karine sanka hesteigler nede på Øra som ho oppbevarte i vann på store glassflasker. Dissa brukte ho da folk oppsøkte henne med ulike «vonter».

Karen (Marie) Asgjerdsen va født i 1871. Ho va nabo med Karine Bærland nede på Øvre Verket. Foreldra te Karen hadde naboleiligheten. Karen blei aldri gift og ho er ført i 1900 som tjenestejente inne i Holden.

Anne Johannesen (1860-1957) har vi sett før. Ho blei begravd sammen med Josefine i bildet.

Karine Bærland har dattera Anne Josefine Skårdal ved si side. Så følger Asborg Teigen (1886-1979) og sønnen Harald. Anne Skårdal og Asborg Teigen delte nærmast haga med hverandre og har ganske sikkert hatt mye kontakt.

Olaf Skårdal og Maren Teigen va naboar. Her ser det ut som om de er ute med et matskrin. Vesle Oscar Olaisen følger med.

Johan Andersen  - Gunnar Lunden(1876-1960) va sliperiarbeider. Han va gift med Karette og de fekk minst to ungar. Lunden navnet tok de fra tomtenavnet der de bygde oppe på Heisholt. Nils Johannesen (1889-1955) va verksmann og va født på nedre Sandbakken.

Karsten Bjørndalen (1912-2000) Karsten sin far va slaktar og Karsten fløttar etterhvert te Tjøme i Vestfold. Han va gift med Marion. Hans Skårdal.  Gøte Nordh (1908-1967)

                                                           Karine Skårdal og Halvor Olsen fra Skotfoss

                                                                                      Oskar Skårdal

                                                                                      Olaf Skårdal

                                                             Gammalt reisverk brenner bra og er tørt!

«Seru meg nå? Får du med alt? Og så trøkkær du på knappen på toppen! Nå ska jeg ta et bilde av deg, fatter’n!»

                                                         «Finn på noe a, ikke bare stå rett opp og ned!»

                    Anne Skårdal sammen med mora Karine Bærland. Øvre Sandbakken i bakgrunnen.

Her har vi Anne sin bror, Johan Olsen (1892-1969). Han va ein verksmann som jobba på smelteovnane. I 1914 blei han gift med Johanne Marie som voks opp på plassen Ormehølet under Gisholt i Solum. De budde i ein tomannsbolig og Martin Kabbe med kone og datter budde i den andre leiligheten. De fekk dattera Anna Karine (1915-1999). - Harald Strandsplass - Olaf Skårdal

                  Her er Anne og Johan sin bror, Ole Severin (1894-1918) som døde av spanskesjuken.

Ein artig ting her er at mora, Karine Bærland, budde i 1918 i Helgeroa. De to søskena te Ole Severin, Anne Skårdal og Johan begge ser ut te å være født på Helgeroa.

                                                                    To blide søstre, Anny og Karine

      Karine i stua på Tintholt. Brudebildet te foreldra fra november 1901 har hedersplassen på veggen.

                                                  Anker Andreassen (1898-1975) va gift med Hanna

Lina Rønneberg (1902-1993) blei gift med Trygve «murer’n» Trondsen (1899-1997). OBS: Detta er ein anna Trygve Trondsen enn han som budde på Vesthagan! Lilly Otilie Hansen (1900-1977) va datter av Hjalmar Hagen. Lilly gifta seg i 1921 med karen i bildet : Johan Bentsen (1884-1927) Johan hadde overtatt drifta etter far sin, Bent Pedersen, som va vognmann. Lilly er kun 27 da ho blir enke og giftar seg om igjen med Isak Traaen.

Framme har vi Nils Johnsen (1895-1933) som va sagbruksarbeider på Ulefos Brug - Hans Kabbe - Gunnar Karlsen - Johannes «Johs» Torstensen er gravlagt på Kronborg - Han oppunder taket er ukjent, så Olaf Skårdal og avslutningsvis har vi Eilef Høidalen (1909-1953) som budde i Kåsene

Her er Kristen Høidalen (1905-1934), Eilef sin eldre bror. I 1920 er han vognmann for Johan Bentsen, men i 1923 emigrerer han te statene sammen med broren Tarald og søstera Åste Kristine. Han blir ein kjent skihoppar der borte. I 1934 dør han etter et stygt fall i hoppbakken.

Teodor Stoa (1870-1940) va rørlegger for Cappelen og frakta folk med hest og kjerre som ei binæring. Han va gift med Hulda og de fekk sønnen Håkon som mange huskar som ein banemester på fotballbanen. Håkon døde i 1976.

    x - Lars Tvara (1859-1951) va gift med Marie. De hadde sønnen Gunnar som va garver i 1920. Lars kom fra Sauherad og va murar for Cappelen. Marie va fra Drangedal. Olaf Tvara dør i 1932 og dissa fire er de einaste som er begravd i Holla med Tvara som etternavn! - x - Vetle Skårdal (1862-1926) budde ei stund på Skårdal i Holla, men han kom fra Buverud og kona Karen kom fra Haugland i Landsmarka. Vetle va tømmerhøggar for Cappelen og de fekk 11 ungar, men bare 6 skulle vokse opp. I 1920 bur familien på Lanna eller i området ved Utsikten.   

Teodor Stoa - Vetle Skårdal - Hans Høidalen (1862-1938) va gift med Marie. De budde i Kåsene og hadde bl a Kristen og Eilef som det er bilder av her. - Lars Tvara 

                         Framme: Nils Johannessen - Kristen Høidalen .- Johan Andersen

                                   Bak: Lars Tvara - Vetle Skårdal - Teodor Stoa - Hans Høidalen

                                           Oskar Skårdal kløyver ved og pappa Johannes følger med!

                                                                                  Far og sønn igjen!

Agnes Skårdal - Hjørdis Skovi fra Hønefoss - Ingeborg Lunden. Jentene er muligens på arbeid i Kohinoor

                                                        Utsikt fra posthusgården mot hovedgården

                                       Ole og Anne Skårdal bærer inn ved på Tintholt ein kald vinterdag

         Festiviteten i Skien stod ferdig i 1891 etter den store bybrannen i 1886. Den va byens kulturhus.

Gutten te venstre er Erling Teigen(1918-2010). Erling reiste ut av bygda og slo seg opp som handelsmann på Gjøvik. Han starta med salg av tømmer i 60 og 70 åra. Siden gjennomførte han bygging av storsenter på Gjøvik med navnet Cash & Carry. Det hadde heile 800 parkeringsplasser! Han endte opp som Gjøviks rikaste og hadde ein finger med i alt av næringsutvikling i detta området. Te høyre for Erling står Oscar Olaisen. Bak har vi Hjørdis Teigen og Anny Skårdal.

 «Hei, vi tar ett te a, nå e det fleire her!» :

                                               Bak: Anny Skårdal - Ragnar Johnsen # - Magnhild Teigen

I midten:: Ingeborg Halvorsen - Karine Skårdal - Hjørdis Teigen - Anna Johansen  va kusine med Anny og Karine Skårdal.

                                               Framme : Oscar Olaisen - Erling Teigen - Sverre Jahnsen

#: Om Ragnar Anton Johnsen står det i folketellinga i 1920: Han va født i USA 18.11.1910. I 1920 er han ført som bror av Sverre Jahnsen på bildet. Foreldra te Sverre hadde reist te Amerika i 1902 og kom tebake te Norge i 1911. Da kom Ragnar Johnsen tebake fra USA også. Ingeniøren Sverre Jahnsen, født 1879, jobba i 1920 for Cappelen. Det er ført at Sverre og kona Ragnhild hadde hatt tre ungar og to levde. Karine Bærland førte sine navnelister rundt 1990 og ho har også ført Ragnar med etternavn Johnsen. Kan Ragnar ha blitt adoptert av familien Jahnsen i USA eller het ingeniøren Johnsen og ikke Jahnsen?


                                                      To gode venner :  Erling Teigen og Oscar Olaisen.

Olaf Skårdal og Ragnar Johnsen har tatt oppstilling ute i veien mellom Tintholt og Møllerløkka. Ragnar har ei leikebørse på skuldra.

       Nå er vi inne på gårdsplassen te Møllerløkka. Karine Skårdal har gått over veien og inn te Ingeborg  Halvorsen på Møllerløkka. Ingeborg va yngst av 5 søsken og faren deres, Ole Halvorsen, va skogfogd for kammerherre Cappelen.

                                                     Møllerløkka. Bildet er ikke etter Olaf Skårdal.

Karine sier:»Pappa, pappa, bli med å leik med dåkkene når Olaf tar bilde!» Ole er med og Hjørdis Teigen syns at pappa Skårdal er ein artig skrue!

                                                                 Ole har gått og jentene leikar videre!

Bak har vi Maren Teigen (1904-1993) med lillebror Erling foran seg. Maren blei begravd sammen med søstera Magnhild. Anna Hermansen(1904-1997) blei heller ikke gift, ho er begravd sammen med foreldra. Ho va ivrig i Holla kristelige ungdomsforening og i 1966 gikk ho av med pensjon. Da hadde ho vært 23 år på televerkets sentral på Ulefoss og nå blei sentralen automatisert. 

                                                              Valborg Skårdal og Hilda Strandsplass

                                           Valborg Skårdal - Hans Johannessen - Hilda Strandsplass

                                                           Ein av hestane te Johan Bentsen og……..

                                                                          «Borka» te Johan Bentsen

                                                              Ole Skårdal sammen med sønnen Olaf

Sverre Jahnsen va født i 1916.:Foreldra va ingeniør Sverre Jahnsen og kona Ragnhild. De budde på lille Ulefoss.

                                                                   To fettere, Otto og Olaf Skårdal

             De hadde kanskje ikke så mye, men livsglede hadde de nok av. Detta er vedguttane. Lars Johan Bentsen (?)  - Kristen Høidalen - Hans (Bernhard) Jensen (1904-1960) va gift med Hjørdis - Karl Kåsene / Einar Rasmussen (1905-1987)

 Knut Knutsen Bjerva (1868-1944) va fra Lunde og i 1897 giftar han seg på Ulefoss. Den utkårede er Anetta Skårdal som va tante te bl a søskena Olaf, Anny og Karine Skårdal. Anetta blei bare kalt Netta. De fekk sønnen Kristian (1898-1973) og de budde i Haugbygningen. I 1905 dør Netta av tæring, bare 34 år. Knut  jobba på sagbruket og han  gifta seg aldri igjen. Knut blei gravlagt i Lunde.

Agnes Skårdal og Margit Andreassen Kåsa, som va født i 1906. Faren va verksmann og de budde i arbeiderbolig i øvre Kåsa. I 1925 giftar ho seg med sjåføren Johan Martinius Larsen, født i 1903 i Lunde. Trulig er jentene i tjeneste i Kohinoor.

                                           Kusinene Anny og Agnes Skårdal på tur ved Tvaratjønn?

                                                                 Anny ved potetsåkeren på Tintholt

           Bergliot Solbakken  - Sverre Knutsen (1899-?).  Sverre sin familie budde på Odden og faren va malermester som kom fra Fyresdal. Sverre hadde broren Gunnar som va skolemann og som politisk va kommunist. Gunnar Knutsen va mye i media i si tid. - Agnes Skårdal

Bergliot Solbakken va født i 1904 i Holla som Bergliot Kaspara. Faren va gruvearbeider Ole Andersen og mora va Hanna Andersdatter. Faren bygger Solbakken under Espevalen i 1904 som er dagens 11/25 . I 1912 selger de Solbakken. Bergliot giftar seg i 1925 med Nils Nilsen Verket, født 1891. - Agnes Skårdal.

                                          Solbakken som i dag eies av Bjørn Andersen med familie.

                       Holla Ungdomsforening sine medlemmer har gått på ski te Bjervanoen i Lunde

 Trygve «murer'n» Trondsen(1899-1987).Trygve va gift med Lina fra Holmestrand(1902-1993). Ho er det også bilde av her. Ved siden av seg har han søstera Ida Trondsen(1892-1980) med den fine hatten. Ho va gift med Hans Bertinius Torsberg og i 1922 får de dattera Kirsten Ingeborg. Trygve Trondsen og søstera Ida hadde foreldra Ingeborg Kristensdatter og murer Trond Pedersen.

Her er vi på tur te Tjonodden med matkurv og melkeflaske. Astrid Stavåsen - Ernst Jørgensen - Hans Gundersen - Agnes Skårdal - Oskar Skårdal - Sverre Engebretsen.     Fotograf : Nils Gundersen

                                       Her er Oskar Skårdal fotograf og Nils Gundersen får væra med!