GARD « DUTTE» STRØM

23.04.2023


      DEN STØRSTE BIDRAGSYTEREN FOR FORSTÅELSEN AV HOLLA SI HISTORIE GJENNOM TIDENE :                                                                              GARD « DUTTE» STRØM


Gard « Dutte» Strøm har gjort ein jobb for alle som er opptatt av gårds- og slektshistorie ufattelig mye lettare med sine nettsider. Og her bør jobb understrekas med den tjukkaste og mest skrikandes tusjen som er å oppdrive! Blanda med ein evne te å tolke vanskelig gotisk skrift og dataferdigheter langt over det normale, har han ein arv etter seg som er vanskelig å forstå viktigheten av!


Han gjorde seg tidlig kjent på ein anna arena, nemlig innen musikk. Han starta bandet Noiseless sammen med andre unge kompiser som ville utforske denna nye kunstformen kalla rock’n roll. Sjøl har han uttalt at det va Beatles og the Kinks som va noen av hans ungdomsheltar. I voksen alder va han Sputnik sin gitarist gjennom mange,mange år. Nå sier ryktet at et comeback er på trappene….!

                                                                                        15 år og ivrig!


Slekt og historie tok han opp for alvor rundt 1989 og etter detta året, ser det ikke ut som om han har sett seg tebake. Han har digitalisert og reinskrivi alle kjerkebøkane for Valebø. Her finner du oversikt over alle gårder og bruk i bygda. Ei langt større oppgave må Gjerpen sogn ha vært, men kroppen kom gjennom denna monsteroppgava også!

                                                                      Her trur jeg rockebuksa e på!

Siden bidro han og reinskreiv og digitaliserte deler av kjerkebøkar for: Skien, Seljord, Porsgrunn, Eidanger, Sauherad, Siljan, Rollag i Buskerud og Gjerstad i Aust- Agder!

D.E.L.K. for Telemark ( den evangelisk lutherske frikirke ) kasta han også sine sultne øyne på!


Kjerkebøkane for Holla og Helgja har han digitalisert for fleire år sia. I tillegg finner vi folketellinger, tingbøker, skattelister, matrikler, husregister og skifteregister. Nå arbeider han for fullt med å skaffe seg oversikt over gårdsbruk og småplassær i heile bygda!  Verksfolk og sagbruksfolk ska også systematiseras! Her snakkær vi ikke om 40 timers uker, men laaangt fleire timer uten hverken ettermiddags- eller nattillegg!

                                                   Gard med gjengen te Sputnik: Sjekk ut youtube!


Jeg er ganske sikker på at 3000 timers merket for arbeidet med Holla er passert! Det er ein ufattelig innsats han har lagt ned for oss alle og ikke minst seinare generasjoner med interesse for historie. Alle som er opptatt av slekter fra distriktet kan velte seg i tidligare slektsforbindelser mellom ulike bruk og rein gårdshistorie.


Kulturhistorisk er han den som har gjort mest for å lette på sløret og kaste lys over ukjent historie i bygda vår!


I MITT NESTE LIV SOM ENEVELDIG HERSKAR, SKA GARD OPP PÅ BAUTA PÅ STÅRRTORVET NEDE VED SENTERET, BASTA!