HOLLAMANNEN, MØBELSNEKKEREN OG MALEREN KNUT RUE

06.08.2023

                                                                           Knut Olsen Rue 1853 - 1941

                                                                                 


                                                                                       INNLEDNING


Denna historia kunne hatt undertittelen «ein får ikke fisk, uten å prøve!» Nysgjerrigheten min blei vakt da noen la ut et bilde på sida « sånn va’re her før-Ulefoss i bilder». Det va bilde av ein kommode som hollamannen Knut Olsen Rue hadde laga og dekorert. Hvem va denna mannen og hvorfor hadde jeg ikke hørt om ham? Det kom fram at han hadde malt sagbrakka i 1901 og at han hadde spedd på inntekta si med å lage og rosemale møbler. Jeg undersøkte panteregisteret og aviser. I panteregisteret så det ut for at ungane etter Knut va døde og barnløse og at det derfor ikke va arvinger etter Knut og kona.

Jeg slo meg te ro med detta og tenkte at det va for lite te å laga ei historie på det vesle jeg hadde av stoff. Så ein dag ringte telefonen og ALT blei snudd på hue!

I andre enden av luren va Nelly Buverud Sandvik. Ho kunne fortelle at mine antagelser va feil og ho lurte på om jeg va interessert i meir stoff om Knut og hans liv. Det skulle vise seg at Knut hadde folk etter seg og det mange! I tillegg hadde Nelly laga bok om «Knud målær»! Det er lenge sia jeg har blitt så overraska, for makan te flott samling av ein oldefars produksjon ska det leitas lenge etter! 

DETTA ER DA NELLY BUVERUD SANDVIK SI HISTORIE OM KNUT OLSEN RUE. JEG ER KUN PENNFØRAR!


       Kornete avisbilde da Knut er pensjonert og forteller at det er tungt å bli kvitt hyller og diverse på eldre dagar.


                                                                            EIN TØFF START

Knut va født på Rue i Aamotsdal i 1853. Han hadde fem søstre og ein yngre bror. Familiens overhode, Olav Rue, dør i en alder av snaue 44 år. Han hadde vært prestens medhjelper i kjerka og ein betrudd mann. Olavs kone, Birgit, må nå ha verge. Konene fekk altså ikke bestemme sjøl om mannen døde, de måtte ha ein anna mann som tok avgjørelser i juridiske og økonomiske spørsmål. Denna vergen lot seg bestikke av ein som ville ha gården. Ett år etterpå, i 1860, måtte Birgit forlate Rue med barneflokken på sju. Presten hadde hørt om det som va skjedd og fekk ordna det slik at det blei satt opp et hus på Vighus, der Birgits foreldre budde og sia Birgits bror. Denna nye huseplassen blei kalla Grønstein og lå i utmarka te Vighus. Birgit  blir heller ikke gammal og dør fra ungane i 1871, bare 48 år.

                                                           Nordre Rue i Aamotsdal der familien budde

Ei søster av Knut, Ingeborg, hadde fortelt hva som videre skjedde med familien:

Disse søstrene te Knut gifta seg med karar fra Landsmarka. Nelly kunne fortelle at de havna på høyre side av veien fra Tyrivann og videre innover i Landsmarka! Knut sin bror, Halvor, emigrerte te Amerika, men kom siden tebake og busatte seg på Skotfoss. Søstera Anne blei gift Kronborg og søstera Else blei gift med ein fra Åmotsdal. De budde på plassen Kåsa borte ved vanntårnet på hollajordene.                                                                   

                                                 LIVET I SAGBRAKKA OG PÅ RUE VED BJØNNEGRINDAI forbindelse med Knut sin 85 årsdag blir han intervjua av ei avis. Da forteller han om livet sitt: Da han va 18 reiste han fra Åmotsdal og kom i snekker- og malelære hos John Romnes i Holla. Her va han i fire år og lærte å dekorere og snekre møbler. Etter at han va utlært, jobba han et par år hos ein malermester i Skien. Så jobba han ett år på Klosteret i Skien for Cappelen. Etter dette fløtta han tebake te Holla og jobba som maler for Nils Aall i rundt 25 år. Knut kommer altså tebake te Holla rundt 1877 og etterhvert blir han kjæreste med Gunhild Nilsdatter Lauvåsen i Landsmarka. De gifter seg på St.Hans aftenen i 1878 i Lunde kjerke.

                                                                                           Gunhild


Gunhild og Knut fekk tre ungar:

Anna Birgitte 1878 - 1902 Ho jobba på kystbåtane som gjekk mellom Oslo og Bergen og døde av tuberkulose ein plass på Vestlandet, bare 24 år. Detta va fælt for Knut og det som værre var, va at han ikke hadde råd te å få dattera si heim te Holla. Anna Birgitte blei begravd på Vestlandet.

Nikoline Onette 1882 - 1953

Nikoline får sønnen Ole Hegland i 1902 med Gullik Anundsen Flatin fra Seljord. Siden gifter ho seg med sitt søskenbarn, Ole Petter Hegland (1881-1963). De får ungane Gunhild(1907-1973) som ikke blei gift, Anna(1912 -1989) som blei gift med Peder Buverud(1914-2002)  og Johannes (1920-2008) som blei gift med Aaste Agate Fjeldstad(1922 - 2001) Mellom Anna og Johannes får de ei datter som dør etter fem dagar.

                                                                     Nikoline og Ole Petter Hegland


Niels Oskar 1884 - 1885 Gutten blir 7 måneder og dør i mars av tannutbrudd i sagbrakka.( Det er ført at  familien bur på/ved Heisholt i 1885. Det kan tenkas at de budde noen små år i feks heisholtevja før de fløtta te sagbrakka.)


Gunhild har muligens vært svak etter at Nils Oskar blei født. Ho dør i juni 1885 av tæring. Familien er ført på/ved Heisholt, men de hadde frakta henne te prestegården der ho dør. Dette va så tungt for Knut at da Gunhild skulle begravas, hadde han gjømt seg bak uthuset heime på sagbrakka. Han mista sin einaste sønn detta året og så kona tre måneder seinare.

I folketellinga i 1891 finner vi Knut i arbeiderbolig under sagbruket. Videre er han ført som bygningsmaler for egen regning. Begge døtrene lever, men de bur midlertidig hos Johannes Pedersen Hegland. Knut si  søster, Ingeborg, skulle også bu hos Knut, men ho er i Lunde (Landsmarka) sammen med dattera Hanna Elise. Både Knut og Ingeborg har mista ektefellene sine. Ingeborg og Knut si søster, Gunhild, va gift med Johannes Hegland. Johannes og Gunhild fekk fleire ungar, blant anna Ole Petter, som skulle bli gift med Knut si datter, Nikoline Rue.

                  Her ser vi paletten og ulike redskaper Knut brukte ved blant anna ådringsmaling.I 1897 smiler lykken igjen te Knut. Han gifter seg i juni med Kaia Guttormsen(1852 - 1943) fra Ål i Hallingdal. Kaia hadde tjeneste hos presten Riddervold i 22 år. Riddervold hadde vært kappelan i Kristiania mellom 1872-1880. Så hadde han åtte år som sogneprest i Ullensvang. Så hadde han tjent ved det teologiske fakultet fram te 1894 da han kom te Holla. På grunn av helseproblemer måtte han slutte som prest i Holla i 1900 og han fløtta siden te Kristiania. Kaia har da begynt sin tjeneste hos Riddervold i Kristiania, 26 år gammal.

Kaia va 45 år da ho blei gift med Knut Rue og de fekk ingen ungar sammen.  

                                       Kaia på nersida av huset på Rue ved Bjønnegrinda rundt 1930                                                                           Nersida av Rue i 2023


Det va travle år for Knut midt i 1890 åra. Han har ordna tomt og satt opp nytt hus som han og Kaia kan fløtte inn i ved Bjønnegrinda. Tomta og huset fekk navnet Rue etter Knut sin barndomsheim i Åmotsdal.

                                               Huset ligger te venstre for innkjøringa te Bjønnegrinda

Vi ser så vidt huset med uthuset i framkant og lauvtreet ved siden av. Huset i midten va familien Bjørnstad sitt og de hadde og dreiv kolonialbutikk i mange år.

                                                                            Sida ut mot veien i 2023


I 1901 malte Knut altså sagbrakka og i 1903 Helgja kjerke. Han hadde ganske sikkert maskiner i uthuset sitt  og støyen fra dissa gjorde at hørselen gradvis blei borte. Detta er i ei tid der hørselvern va ukjent.

I 2. etasje i huset hadde han et verksted der han laga møbler for folk og dekorerte dem om det va ønskelig. I sommerhalvåret va han på bygda og malte for dem som kunne betale for det. Knut va ein anerkjent møbelsnekker, så han hadde mye å gjøra. Vi ska se at Knut har vært ein særs dyktig kar som må ha  hatt et stort utvalg og lager av tørt virke te sin produksjon. Av maskiner har han hatt dreibenk, stor elektrisk høvel og ulike typer sager som trulig har gått på reimdrift. Dissa har han trulig husa i uthuset. Ettersom åra gjekk fekk Knut konkurranse fra mange møbelfabrikkar. Ønsket om hva folk ville ha i husa sine forandra seg og det blei tyngre for Knut å selge sine produkter. Da hadde han støtte i Kaia og i si gudstro.


Oldebarn etter Knut og Gunhild Rue i dag:

Nelly Buverud Sandvik og hennes søster Elfrid Hagen.

Torgeir Hegland og hans to søsken, Lars Olav Hegland og Norun Eli Hegland.

Videre er det sju oldebarn te etter Knut og Gunhild som er døde og som  har etterkommere etter seg.

                                                         GJENSTANDER ETTER KNUT OLSEN RUE 

Det er over 50 gjenstander som etterkommerne kan gjøre rede for og det er imponerande! Hvor mange fleire finnas det i vår bygd og andre steder? Det er naturlig og tenke at det kan dreie seg om fleire hundre!


Jeg starter med min personlige favoritt. De duse fargene roer ned det heftige mønsteret. Rett og slett blink i mi bok!

                                                                                    Kubbestol for unger

                                                                                    Bord og skrin

                                                                 Hylle for kopphåndkle og hjørnehylle

                                                                      Flott hjørneskap med skjehylle

                Lite skrin - Rundt bord som imiterer eksotisk treslag og vegghengt oppbevaring for salt

                                                        Ådringsmalte møbler va populære rundt 1900

                     Legg merke te Knuts barberspeile. Et anna navn for disse er pigtittare etter svensk

                     Jeg avslutter med kommoden som igangsatte  denna bolken, bildet fra «sånn va’re her før»