STEINSRUD

29.11.2022

Steinsrud va opprinnelig plass under Tveit(Tveit si gårdshistorie ligger også på hollahistorie.no). Hovedregelen er at gårder og plasser med endelsen rud kan være fra 1100-tallet og framover. Det ser ikke ut te å være rektig i Steinsrud sitt tilfelle. Navnet er registrert på rundt 40 plasser over heile Østlandet og 14 i Telemark. Rud endinga betyr rydningen. Vi har også Lommerud og Gunnerud rett i nærheten. Plassen tehørte altså Tveit og den har blitt rydda ved bekken og har trulig vært steinete. Matjorda på Tveit va reinere og bedre. Det er ingen tegn på at ein Stein har rydda plassen. Tegangen på rikelig med vann kan ha gjort området egna for havner for Tveit. Det er mulig Tveitbonden ned gjennom historia har kalt vanningshølet og beitelandet sitt for Steinsrud lenge før noen busatte seg der.

Under Tveit så vi at Ole Ledvorsen kjøper Tveit i 1721. Han hadde tre sønner og den eine har trulig budd på Tveitsplass. Hovedbølet blei nå delt og de to andre sønnene fekk hver sin part. Ole hadde også to døtre. Ingeborg gifter seg og bur ei stund på Rønningen under Holla. Siden flytter ho med familien sin te øvre Sannes. Den andre søstera, Karen, gifter seg med ein bror av Ingeborgs mann. Karens familie er den første vi kan følge på Steinsrud.


                                              KAREN OLSDATTER TVEIT TE STEINSRUD 1707 - 1775


Karen gifter seg i 1729 med Niels Pedersen som va født rundt 1704. Han dør på Steinsrud i 1746, 42aar.

I 1726 er han fadder da broren har ein unge te dåpen. Niels sine svigerforeldre er også faddere. Videre er han fadder da søstera Anne har unge te dåpen i 1732. Niels fører seg som Niels Pedersen Hull. Det gjør han tre ganger, men han er ikke ført med teknytning te noen gård. Niels har trulig vært ein del av eliten i jernverkets første tid. Han er fadder da hammarmester Peder Haagensen Hørte har dåp i 1732. Niels og søskena har trulig kommet utafra. Han er fadder for sine to søsken sine ungar og i 1737 sammen med madame Maren Bomhoff og Elisabeth Bomhoff.

Steinsrud er nevnt første gang ved sønnen Peder sin dåp.

Karen og Niels sine unger på Steinsrud:

1728-1752 Anne. Fadd: Ole Tved, Lars Hotved, Gudmun Pedersen, Marte Tved, Anne Pedersd.

1733-1733 Aaste 5 dage. Fadd: Ole Holdenseter, Ouen Tved, Maren M. Jentved, Ingebor Rødningen, Birte Christensd. Tved.

1740-1746 Peder. Fadd: Ole Tved, Halvor Tvet, Halvor Holden, Ingebor Rødning, Maren Tved.

1744-1808 Hans. Fadd: Anders Tved, Halvor Tved, Margrete Tved, Anna Rødningen.

Dattera Anne gifter seg i 1747 med Niels Isachsen. De bur på Steinsrud på denne tida og får sønnen Niels i 1748. Niels blir bare fire år og han blir begravd sammen med mor si i 1752.

Ole blir født i 1752, men han dør etter 17 uker i mai 1753.

Niels Isachsen gifter seg om igjen og bur på Steinsrud i 1755. Siden flytter han te Grini, Kolle og Bjerva i 1763.

Vi ska nå se på Karen og Niels sin yngste sønn, HANS NIELSEN STEINSRUD (1744-1808)

Hans lever heile sitt liv på bruket og i 1761 er han konfirmant og han er den første av tre konfirmanter på Steinsrud i løpet av 75 år. Han gifter seg i 1770 med Karen Tollefsdatter fra østre Heisholt. Karen levde mellom 1741 og 1801 og ho dør på plassen. De fekk ungane:

Niels 1773 - 1797. Han dør på Steinsrud, bare 24 år gammal.

Anna 1776 - 1785, 9 aar

Tollef 1779. Tollef er konfirmant i 1800 heime på Steinsrud og etter det blir han borte.

Hans er ført som inderst i 1801 tellinga. Det betyr at han ikke eide plassen sjøl.

I 1781 har de fleire hos seg. Ekteparet Anders Sørensen og Guro Knudsdatter bur på Steinsrud og får sønnen Søren. I 1783 får de ei datter på Nib. Ingen av disse va født i Holla og va her bare et par år.

Slekta etter Karen Olsdatter Tveit ser ut te ha dødd ut og det kommer nye familier inn på Steinsrud.

Rundt 1785 flytter det inn ein ny familie på Steinsrud: 

Uk. Anders Jensen Steensruud og P. Birthe Andersd. Heisholt gifter seg dette året. Anders er født i 1756 og er sønn av Jens Andersen Lien og Marthe Arnesdatter. Anders og Birthe får unger på Steinsrud i 86, 89 og 92.

Det er skifte etter Anders Jensen i 1823. Han budde da på Haugen under Tufte.

I 1790 kommer et nygift par te Steinsrud: 

Uk. Jens Andersen Wibeto og P. Anne Jensd. Kaalstad

De får sønnen Jens samme året på Steinsrud. De bur her bare rundt fødselen og i 1797 bur de på Haugen.


I 1796 er Anders Thomæsen Steensrud fadder. Han blei født i 1746 av Thomas og Ingeborg Fæhn. Anders gifter seg i 1771: 

Anders Thomæsøn Nordre Fæn og Karen Olsd. Søndre Holden. Karen Olsdatter Steinsrud dør i 1828 som husmannskone.

De bur på Bø i 1780 åra. Der får de Ingeborg i 1782 og Thomas i 1786. Disse to er konfirmanter i 1801 og 1804 og er da ført heime på Steinsrud.

Sønnen Thomas er fadder i 1806 og 1808.

Dattera Ingeborg er fadder i 1813 sammen med faren Anders og Anders er fadder i 1814. Ingeborg Andersdatter Steinsrud ser ikke ut te å gifte seg. Jeg finner ho heller ikke død i Holla. Ho bur på Steinsrud i 1821 og får ein unge: Uægte. En Reisende Tosten Halvorsen fra Nummedal og Ingebor Andersd. Steensrud.

Thomas Andersen Steinsrud gifter seg i 1810 med pike Gunhild Jespersdatter. Gunhild er fadder i 1806, 1807 og 1821: Fadder Gunnil Jespersdatter fra Skien.
                                                                   Utdrag fra slektsida gamle Skien
Anders Thomassen Steinsrud dør i 1833 som leiebuer og kona Karen Steinsrud i 1828. De bur her fra rundt 1795 fram te de dør.

Samtidig med disse ulike para har Hans Nielsen Steinsrud vært fadder fra rundt 1770 og langt opp i 90- åra. Det budde to husholdninger på Steinsrud fra rundt 1780 og minst te rundt 1840.

I 1815 gifter Niels Christiansen Wærket seg med tjenestepike Maren Hansdatter. Niels va født i 1788 av Christian Frideric Heisholt og Gunnild Clemetsdatter. Marens foreldre va Hans Hansen Wrk. og Maren Pedersdatter. Niels Christian va tjener (for brukseieren).

I 1813 er de begge faddere. Mari jobber for Bredsdorf og Niels for baron Løvenskiold.

I 1824 har de flytta opp te Steinsrud og han er ført husmann. Christian Friderich blir født på Steinsrud dette året og dør året etter. To år seinere får de ein ny gutt som de døper det samme. I 1828 blir det problemer på Steinsrud:

Dødfødte Drengebarn (tvillinger). Niels Christiansen Steensrud og Maren Hansdatter.
Moderen mærked Liv hos Børnene nogle Dage før Fødselen. Det ene maatte tages fra hende af Jordemoderen, Jomfrue Olsen 6 Timer after at det første var født.
Året etter kommer sønnen Hans og han dør i 1834. Maren kommer i det herrens år 1833.

Husmann Niels Christiansen Steinsrud dør i 1837, 16 dager før dattera Maren.

Maren Maria Nielsdatter Steinsrud dør i 1838, halvannet år. Dette ekteparet bur her fra rundt 1824 te sin død.

Gunhild Maria Nielsdatter Steinsrud er fadder i 1832. Ho va fadder i 1833 og ført Tveit! Ho er født 1817 og datter av Niels og Maren.

Anne Nielsdatter Steinsrud er fadder i 1843 og født i 1820. Ho va også datter av Niels og Maren.


Etter at Niels Christiansen dør i 1837, blir plassen overtatt av husmann Sigurd Johnsen Steensrud og Liw Olsdatter. De får dattera Ingeborg i 1839 på Steinsrud.

Sigurd og Liv gifter seg i 1838. Sigurd hadde treft Liv i Eidsbygda. Sigurd hadde budd på Baksås, men han va fra Jonsås i Sauherad. Liv va født på Evja. Dattera Ingeborg får ein trist slutt.

Ho drukner i august 1841 i bekken ved Steinsrud. Da Ingeborg drukna hadde de akkurat blitt foreldre te dattera Bergit. I 1844 bur den vesle familien på Teksle.

Uk. og Gaardmandssøn Claus Knudsen Naas og Pigen Gunnild Maria Johannesdatter Heisholt gifter seg i 1845. De får sønnen Knud i 1845 og Karen Sørine i 1848. Ho blei født på Steinsrud.

Så gifter Christian Nielsen Steinsrud seg i 1845 med Sophie Marie Rasmusdatter fra Porsgrunn. Christian va født 1826 og faren va Niels Christiansen Steinsrud. Christian og Sofie får dattera Karen i 1853 og Gunhild Maria i 1855. Begge født på Steinsrud. De får dattera Anne i 1860 og bur på ein plass under Heisholt.


Han kommer fra Herre i 1852 med familien og har fått jobb på sagbruket.


I 1857 er Karen Gurine Larsd. Steensrud og Peder Olsen Steensrud faddere.

De gifter seg i 1850 : Ungk. Peder Olsen Nib og Pige Karen Gurine Larsdatter Omtvedt. Ho va fra Aafoskaas i Solum. De bur først på Jacobkås i Helgen. Der får de fleire unger.

Sønnen Ole blir født på Steinsrud i 1858. ( Han va med på turen te Skien da Kjøstol Enerhaugen blei drept. Historia om Kjøstol leser du også på denne nettsida).Anne Marie blir født i 1861 og Laura i 1863.

I 1865 bur denne familien på Teksle.


                                                     Den eldste lafta delen av låven, trulig fra rundt 1850.


STEINSRUD I 1865

Halvor Jensen fra Drangedal er husmann med kone og tre døtre. De har to kuer og fire sauer. De setter ei tønne med havre,litt bygg, litt hvete og ei halv tønne med poteter. Halvor va født i 1836 og kona va Margit Thorsdatter fra Bø, ca 1835. Halvors foreldre va inderst under Naas Jens Halvorsen og Kari Halvorsdatter. I 1867 kommer dattera Gunhild Jensine og i 1868 Johanne Magrete.

I tillegg bur enka Maren Hansdatter på Steinsrud. Ho va enke etter Niels Christiansen Steinsrud.


Etter disse flytter Niels Rasmussen Bergkåsa inn på Steinsrud (1813-1888).

Han budde lenge på Rønningen under Holla, men flytter te Steinsrud da Rønningen blei rivd og lagt under Holla. Han er ført som tjener for Cappelen i yngre år og han føyer seg inn som ein av fleire tjenere for eieren av jernverket som får bu på Steinsrud. Niels har god hjelp av dattera Maren og sønnen Hans. De er faddere fleire ganger i 1870-åra. Niels dør på Steinsrud i 1888 og dattera Maren i 1899. Ho er da ugift og pensjonist.

                                                        Bildet av Nils Rasmussen henger på øvre verket


Hans Nielsen Steinsrud(1853- 1932)

er fadder opp gjennom heile 70-tallet. Han va født på Rønningen i 1853 og sønn av Niels Bergkåsa.

I tellinga for 1891 er det bare søskenparet Maren- og Hans Nielsen som bur på Steinsrud. Ingen av dem er gift.

I 1895 er Hans gift: Husmand Hans Nilsen Steinsrud og Mari Gundersdatter får dattera Anna Kristine.

De er ikke gift i Holla.

FOLKETELLINGA I 1900:

Hans Nielsen f 1856 gift husmann med jord og tømmerkjører. Han har gifta seg med Mari Gundersdatter født 1860 fra Sauherad . De har dattera Anna Kristine f 1895.

Tjenestejenta Gunhild Andersen er fra Bø og født i 1877.

Det er ført at de har frukt- og kjøkkenhage. De dyrker korn og potet og har minst ei ku.

FOLKETELLING I 1910:

Hans er nå ført husmann og skogvokter. Mari er ført med fødsel 19/8 1872.

Datter Anna går med i husholdningen.

FOLKETELLING I 1920:

Hans er skogvokter og ført med rektig fødselsår.

Mari er husmor og er ført født 19/8 1870. De gifta seg 15/12 1894: Ho va født på Aasland i Nes.

Dattera Anna Kristine Bergset er gift husmor. Ho gifter seg i 1914 med Peder Olsen Bergset født 1892. Han er ført skogsarbeider i 1920. De får sønnen Olaf Halvard i 1915. Peder Olsen er forøvrig sønn av Ole Pedersen som va med Kjøstol Enerhauen på den skjebnesvangre turen te Skien!Etter denne reisa på rundt 200 år, kan vi konstatere at det på Steinsrud er født i overkant av 15 unger. I tillegg har 12-14 endt sine dager på denne fine plassen. Det har vært rundt 15 par som har oppholdt seg på Steinsrud i denne perioden. De første busatte seg her som frie brukere, men 1800 tallets klamme hånd la seg over folk og de sank ned i gjeld og endte som husmenn på egne bruk. Vi har minst to plassbrukere som va tjenere og betrudde folk for jernverkseierne. Det er ikke utenkelig at Steinsrud blei regna for å være ein god plass å bu på og dermed attraktiv.