Alle innlegg

Det har vært et begivenhetsrikt år i forbindelse rundt oppstarten av nettsida. Den er et resultat av et ønske om å bidra te historiefortellinga om bygda. Jeg prøvde andre arenaer uten hell. I etterpåklokskapens lys ser jeg at det va det beste som kunne skje. Jeg kan nå velge sjøl hva som bør med og hva som kan utelatas. Nye...

STEINSRUD

29.11.2022

Steinsrud va opprinnelig plass under Tveit(Tveit si gårdshistorie ligger også på hollahistorie.no). Hovedregelen er at gårder og plasser med endelsen rud kan være fra 1100-tallet og framover. Det ser ikke ut te å være rektig i Steinsrud sitt tilfelle. Navnet er registrert på rundt 40 plasser over heile Østlandet og 14 i Telemark. Rud endinga betyr...

BILDER

22.10.2022

Ein stor takk te Tore Larsen for å gjøre svarthvitt bilder og kort meir levande gjennom farger. Han har i tillegg spora opp mye flott billedmateriale gjennom mange år og gleda mange!

Tvara er nevnt tidlig i historia om Holla. Vi hører om den i jordegodset til Oslo biskop Eystein i 1398, den såkalte «raudeboka». Kjerka eier 2,5 laupsland i gården. Om dette utgjorde heile gården på denne tida, vites ikke.

NAVNET HOLLA

26.09.2022

Det første kjente kartet over bygda vår fra rundt 1750

Det du nå ska få ta del i er ei historie om vår lokale mann fra Enerhaugen. Vi er i vippepunktet mellom bondekultur og industriens frammarsj i kongeriket. Vi skal bli litt kjent med familiemedlemmene på Enerhaugen, få et lite innblikk i synet på de reisende og bli med på datidas « Dyrsku» i Skien. Men først og fremst...

Hvor gammalt kulturlandskapet mellom kjerkeruinene og Steinsrud er, blir rein spekulasjon. At det hører te noe av det første som blei dyrka i bygda vår, er heva over enhver tvil. Her fant de første bosetterne det de trengte av god jord, vann og fjellknauser å sette husa på som de trengte for å bli fastbuande. Dessuten va området luftig...